ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1091
Data podjęcia
2011-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 01/2011 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
01/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1092
Data podjęcia
2011-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 09/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
09/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1093
Data podjęcia
2011-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 08/2011 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych /.wiązanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu.
Nr aktu prawnego
08/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1094
Data podjęcia
2011-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 07/2011 w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Nr aktu prawnego
07/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1095
Data podjęcia
2011-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 06/2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Nr aktu prawnego
06/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1096
Data podjęcia
2011-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 05/2011 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 201 Ir.
Nr aktu prawnego
05/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1097
Data podjęcia
2011-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 04/2011 w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
04/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1098
Data podjęcia
2011-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 03/2011 w spranie, powołania komisji do zweryfikowania Protokółu wybrakowania sprzętu używanego w akcji przeciwpowodziowej
Nr aktu prawnego
03/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1099
Data podjęcia
2011-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 02/011 w sprawie planu akcji kurierskiej
Nr aktu prawnego
02/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1100
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
zarządzenie numer 45/2010 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
Nr aktu prawnego
45/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji