ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1051
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała numer V/37/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Trzebiechów do zasięgnięcia opinii dotyczącej utworzenia Zespołu Edukacyjnego
Nr aktu prawnego
V/37/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1052
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała numer V/39/2011 w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011 – 2015.
Nr aktu prawnego
V/39/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1053
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała numer V/40/2011 w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Trzebiechów do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Nr aktu prawnego
V/40/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1054
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała numer V/41/2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
V/41/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1055
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała numer V/34/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
Nr aktu prawnego
V/34/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1056
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała numer V/42/2011 w sprawie skargi Pana Józefa Łakoty na działanie Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.
Nr aktu prawnego
V/42/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1057
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała numer V/38/2011 w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie.
Nr aktu prawnego
V/38/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1058
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała numer V/36/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Głuchowie
Nr aktu prawnego
V/36/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1059
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała numer V/35/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Swarzynicach
Nr aktu prawnego
V/35/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1060
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwał numer V/33/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy.
Nr aktu prawnego
V/33/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji