ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1081
Data podjęcia
2011-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XII/93/2011 w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic lokalnych i dróg dojazdowych w obrębach Borek, Głuchów, Gębice, Mieszkowo, Ostrzyce, Podlegórz, Radowice, Swarzynice i Trzebiechów w gminie Trzebiechów .
Nr aktu prawnego
XII/93/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1082
Data podjęcia
2011-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XII/92/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
XII/92/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1083
Data podjęcia
2011-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XII/89/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XII/89/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1084
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XI/87/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2012
Nr aktu prawnego
XI/87/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1085
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XI/86/2011 w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
Nr aktu prawnego
XI/86/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1086
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XI/85/2011 w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
Nr aktu prawnego
XI/85/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1087
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XI/84/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XI/84/2011
Status
Zmieniony
Lp: 1088
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XI/83/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XI/83/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1089
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XI/82/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XI/82/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1090
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XI/81/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
Nr aktu prawnego
XI/81/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji