ˆ

Obsługa osób niepełnosprawnych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Plan działania Gminy Trzebiechów na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartłomiej Cybulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-25 15:56:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-25 15:57:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-25 15:57:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Deklaracja Dostępności Gminy Trzebiechów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja Dostępności Gminy Trzebiechów
<h1 id=„a11y-wstep”Deklaracja dostępności</h1>
 
<span id=„a11y-podmiot”>Urząd Gminy Trzebiechów </span>  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a href=https://bip.trzebiechow.pl/ id=”a11y-url”> Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzebiechów.</a>
Data publikacji strony internetowej <span id=”a11y-data-publikacja”> 2008-12-01</span>. Data ostatniej istotnej aktualizacji: <span id=”a11y-data-aktualizacja”>01.01.2020r</span>.
<span id=”a11y-status”>Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych</span>.
Oświadczenie sporządzono dnia:<span id=”a11y-data-sporzadzenie”>16.09.2020r. </span> Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  • wersję kontrastową;
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
  • widoczny fokus;
  • wyróżnienie odnośników.
<h2 id=„a11y-kontakt”>Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest <span id=”a11y-osoba” Pan Bartłomiej Cybulski </span>, mail: <span id=”a11y-email”   </span>. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem: <span id=”a11y-telefon” 68 351 49 43 </span>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. <p id=”a11y-procedura”>Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>
 
<h2 id=”a11y-architektura”> Dostępność architektoniczna </h2>
 
Siedziba: Urząd Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów
Miejsca parkingowe: przed budynkiem oznakowano kolorem niebieskim 1 miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
Dostępność wejścia: główne wejście (A) do budynku odbywa się trzema schodami, wejście (B)  posiada niewielki próg.
Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność do pomieszczeń na pierwszym piętrze. Zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.
Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury. Wykonano wyróżnienia początku oraz końca schodów.
Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:
- napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,
- wysłanie maila na adres:
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-16 19:59:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-16 19:59:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-12 21:42:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obsługa osób niepełnosprawnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Trzebiechów posiada następujące udogodnienia do obsługi osób niepełnosprawnych,  w tym również dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim:
 
1) osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą dostać się do budynku Urzędu wejściem B od strony parkingu,
 
2) wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na parkingu przy Trzebiechowskim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Wojtera,
 
3) w budynku Urzędu Gminy brak jest windy. Osoby niepełnosprawne mające problem z wejściem na piętro obsługiwane są w sekretariacie na parterze.
Pracownik sekretariatu telefonicznie powiadamia właściwego pracownika do obsługi niepełnosprawnego interesanta,
 
4) w celu udostępnienia informacji dla osób z wadą wzroku strona internetowa Urzędu Gminy Trzebiechów jak również Biuletyn Informacji Publicznej umożliwiają zmianę kontrastu strony oraz modyfikację rozmiaru czcionki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-02 20:51:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-02 20:51:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-03 20:49:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
533 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »