ˆ

Statystyki serwisu

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Trzebiechów 28527
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15765
Załatwianie Spraw w Urzędzie 139671
Przydatne adresy i telefony 14182

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Trzebiechów 56754
Charakterystyka gminy 26360
Status prawny 11372
Przedmiot działania 12230
Statut Gminy 18300
Rada Gminy 6795
Informacje teleadresowe 565
Skład Rady Gminy 1150
kadencja 2010 - 2014 27867
kadencja 2006 - 2010 20373
kadencja 2014 - 2018 20440
Kadencja 2018 - 2023 31068
Komisje Rady 608
kadencja 2018 - 2023 19393
kadencja 2014 - 2018 3727
Komisja Rewizyjna 6662
Komisja Budżetu i Finansów 26083
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6761
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 5838
kadencja 2010 - 2014 4529
Komisja Rewizyjna 13274
Komisja Budżetu i Finansów 9644
Komisja Oświaty Kultury i Sportu 25567
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 10204
kadencja 2006 - 2010 3325
Komisja Rewizyjna 9349
Komisja Budżetu i Finansów 8161
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 8493
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 33469
Sprawozdania kadencja 2018 - 2023 2410
Kluby radnych 2001
Sesje Rady Gminy 156
Porządek obrad 188285
Projekty uchwał i informacje na sesje 62480
Protokoły z sesji Rady Gminy 1
kadencja 2010 - 2014 168942
kadencja 2014 - 2018 153588
kadencja 2018 - 2023 41412
Informacje dla radnych 17399
Transmisje i nagrania z sesji Rady Gminy 20679
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych 113784
Urząd Gminy 50159
Wójt Gminy 21247
Organizacja urzędu 55312
Dane do faktury 3133
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11370
Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta 2915622
Uchwały Rady Gminy 2800522
Zarządzenia Wójta 2727291
Uchwały Rady Gminy - lata 2006 - 2008 133504
Uchwały - wyszukiwanie 0
Raport o stanie gminy 9292
Zamówienia publiczne 653960
Platforma Zakupowa 0
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień 48
Rok 2022 1171
Zapytania ofertowe 3270
Zamówienia Publiczne - w toku 509045
Zamówienia publiczne - archiwum 420744
Zamówienia publiczne - wyniki 448729
Przetargi 192757
Przetargi 2020 83459
Przetargi - Archiwum do kwietnia 2012 220425
Wykazy nieruchomości 60181
Budżet i finanse 32157
Budżet Gminy 29293
Wieloletnia Prognoza Finansowa 20985
Podatki i opłaty 44175
Sprawozadania finansowe 104558
Kontrole 3292
2015 1308
Archiwum Państwowe 6632
Lubuski Urząd Wojewódzki 13299
2016 1410
Panstwowa Inspekcja Pracy 11555
Oświadczenia majątkowe 724586
Oświadczenia majątkowe - informacje 2333
Jednostki Organizacyjne, Instytucje Kultury, Spółki 34081
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 29079
Zakład Gospodarki Komunalnej 28474
Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie 29298
Żłobek Gminny w Trzebiechowie 2682
Instytucje kultury 27860
Jednostki Pomocnicze 46919
System gospodarowania odpadami komunalnymi 45446
Ogłoszenia i komunikaty 581614
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 32927
Na rok 2022 2614
Na rok 2021 5164
Na rok 2020 7590
Na rok 2019 5692
Na rok 2018 9327
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 2504
Plany miejscowe i studia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 66481
Wybory i referenda 14557
Wybory Parlamentarne 3
2015 11662
Wybory Samorządowe 4729
2014 3072
Wybory uzupełniajace 72857
Wybory - 16 listopada 53939
2015 418
Wybory uzupełniajace 37019
2016 1448
Wybory uzupełniajace - maj 2016 35707
Wybory uzupełniajace - grudzień 2016 30219
2018 64330
Wybory uzupełniające 39366
Sołtysi i rady sołeckie 0
2015 7041
Wybory do Parlamentu Europejskiego 826
2019 28782
Wybory Prezydenta 1546
Wybory Prezydenta - 2015 42980
Wybory Prezydenta RP 2020 42396
Wybory do Sejmu i Senatu 25748
Referenda 21380
Rada Młodzieżowa. 46705
Wybory ławników 3202
Nabory Pracowników 159739
Regulamin 1522
Wzory wymaganych oświadczeń 1880
Nieodpłatna pomoc prawna nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 3003
Rejestry 39785
Rejestr informacji o środowisku 607
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 11296
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby udostępniającej informacje o środowisku i jego ochronie 3621
Informacja publiczna 20289
Informacja lobbingowa 34751
Petycje 3217
Informacje ogólne 4400
Rejestr petycji 46797
Ochrona Danych Osobowych 14195
Obsługa osób niepełnosprawnych 5463
Deklaracja Dostępności Gminy Trzebiechów 3153
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 1623

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 1310
Instrukcja obsługi 1994
Mapa Biuletynu 1405
Statystyki 1577
Kontakt 7951
« powrót do poprzedniej strony