ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1121
Data podjęcia
2010-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 24/2010 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu (dojazdu) i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
Nr aktu prawnego
24/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1122
Data podjęcia
2010-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 23/2010 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010r
Nr aktu prawnego
23/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1123
Data podjęcia
2010-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 22/2010 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
22/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1124
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 21/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości l 890 000,00 PLN.
Nr aktu prawnego
21/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1125
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 20/2010 w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek położonych na terenie gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
20/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1126
Data podjęcia
2010-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 19/2010 w sprawie: powołania Komisji do oszacowania szkód w infrastrukturze spowodowanych powodzią 2010
Nr aktu prawnego
19/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1127
Data podjęcia
2010-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 18/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla inwestycji pn. „Utwardzenie terenu -działki nr 1/11, 1/13, 1/10 w m, Głęboka gmina Trzebiechów"
Nr aktu prawnego
18/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1128
Data podjęcia
2010-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 17/2010 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
Nr aktu prawnego
17/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1129
Data podjęcia
2010-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 16/2010 w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP
Nr aktu prawnego
16/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1130
Data podjęcia
2010-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 15/2010 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
Nr aktu prawnego
15/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji