ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1121
Data podjęcia
2010-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 8/2010 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
Nr aktu prawnego
8/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1122
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 6/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla inwestycji pn. „Polsko -Niemieckie Centrum Spotkań we wsi Podiegórz - renowacja Organów Wilhelma Sauera ".
Nr aktu prawnego
6/03/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1123
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 5/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r
Nr aktu prawnego
5/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1124
Data podjęcia
2010-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 4/2010 w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Nr aktu prawnego
4/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1125
Data podjęcia
2010-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 3/2010 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Nr aktu prawnego
3/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1126
Data podjęcia
2010-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 2/2010 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
2/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1127
Data podjęcia
2010-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 1/2010 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2010 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Nr aktu prawnego
1/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1128
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/22/2010 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
III/22/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1129
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IIII/21/2010 w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej określenia stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
III/21/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1130
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/20/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
Nr aktu prawnego
III/20/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji