ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1071
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/27/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głuchowie
Nr aktu prawnego
IV/27/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1072
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwał nr IV/26/2011 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
Nr aktu prawnego
IV/26/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1073
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/25/2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
IV/25/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1074
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/24/2011 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
Nr aktu prawnego
IV/24/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1075
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/23/2011 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
IV/23/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1076
Data podjęcia
2011-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 01/2011 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
01/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1077
Data podjęcia
2011-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 09/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
09/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1078
Data podjęcia
2011-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 08/2011 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych /.wiązanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu.
Nr aktu prawnego
08/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1079
Data podjęcia
2011-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 07/2011 w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Nr aktu prawnego
07/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1080
Data podjęcia
2011-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 06/2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Nr aktu prawnego
06/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji