ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1071
Data podjęcia
2010-12-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 41/2010 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Trzebiechów w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
Nr aktu prawnego
41/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1072
Data podjęcia
2010-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 40/2010 w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru wykonanych robót pn. „Remont drogi Borek- Głęboka", „Remont drogi Swarzynice - Kleniczki oraz .dróg prowadzących do wałów p.powodziowych", „Remont drogi Swarzynice - Ledno"
Nr aktu prawnego
40/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1073
Data podjęcia
2010-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 39/2010 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
Nr aktu prawnego
39/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1074
Data podjęcia
2010-11-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 38/2010 w sprawie systemu stałych dyżurów
Nr aktu prawnego
38/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1075
Data podjęcia
2010-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 37/2010 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury).
Nr aktu prawnego
37/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1076
Data podjęcia
2010-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzeni nr 36/2010 w sprawie: projektu budżetu gminy na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
36/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1077
Data podjęcia
2010-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 35/2010 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
Nr aktu prawnego
35/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1078
Data podjęcia
2010-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 34/2010 w sprawie: ustalenia zasad korzystania przez zarejestrowane Komitety Wyborcze w wyborach samorządowych z gminnego zasobu lokali, na cel przeprowadzania spotkań pr/edwyborczych.
Nr aktu prawnego
34/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1079
Data podjęcia
2010-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 33/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadań pn. „Polsko - Niemieckie Centrum Spotkań we wsi Podlegórz - dostawa wyposażenia cz.1.", „Polsko - Niemieckie Centrum Spotkań we wsi Podlegórz — dostawa wyposażenia cz./7".
Nr aktu prawnego
33/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1080
Data podjęcia
2010-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 32/2010 w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek położonych na terenie gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
32/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji