ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania pośmiertnie tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Trzebiechów’’ Panu Tadeuszowi Zdzisławowi Urbańskiemu.
Nr aktu prawnego
XLV/347/2024
Status
 
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2024.
Nr aktu prawnego
XLV/346/2024
Status
 
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
XLV/345/2024
Status
 
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Trzebiechów na lata 2024 - 2028
Nr aktu prawnego
XLV/344/2024
Status
 
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026
Nr aktu prawnego
XLV/343/2024
Status
 
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XLV/342/2024
Status
 
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP oraz kandydata na strażaka ratownika OSP z terenu gminy Trzebiechów za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Nr aktu prawnego
XLV/341/2024
Status
 
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XLV/340/2024
Status
 
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XLV/339/2024
Status
 
Lp: 10
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2024 - 2038
Nr aktu prawnego
XLV/338/2024
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji