ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
Nr aktu prawnego
0050.28.2021
Status
 
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Nr aktu prawnego
XXIV/191/2021
Status
 
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXIV/190/2021
Status
 
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu
Nr aktu prawnego
XXIV/189/2021
Status
 
Lp: 5
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XXIV/188/2021
Status
 
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIV/187/2021
Status
 
Lp: 7
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2021 - 2037
Nr aktu prawnego
0050.27.2021
Status
 
Lp: 8
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Ledno-Głęboka
Nr aktu prawnego
0050.26.2021
Status
 
Lp: 9
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
Nr aktu prawnego
0050.25.2021
Status
 
Lp: 10
Data podjęcia
2021-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiechów do organu regulacyjnego
Nr aktu prawnego
XXIII/186/2021
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji