ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
XXXVII/283/2023
Status
 
Lp: 2
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVII/282/2023
Status
 
Lp: 3
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzebiechów na lata 2023 - 2026
Nr aktu prawnego
XXXVII/281/2023
Status
 
Lp: 4
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
XXXVII/280/2023
Status
 
Lp: 5
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
Nr aktu prawnego
XXXVII/279/2023
Status
 
Lp: 6
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XXXVII/278/2023
Status
 
Lp: 7
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Nr aktu prawnego
XXXVII/277/2023
Status
 
Lp: 8
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażnia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXVII/276/2023
Status
 
Lp: 9
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków
Nr aktu prawnego
XXXVII/275/2023
Status
 
Lp: 10
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 - 2038
Nr aktu prawnego
XXXVII/274/2023
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji