ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów
Nr aktu prawnego
0050.4.2022
Status
 
Lp: 2
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów na rok budżetowy 2022.
Nr aktu prawnego
0050.3.2022
Status
 
Lp: 3
Data podjęcia
2022-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.43.2020 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
0050.2.2022
Status
 
Lp: 4
Data podjęcia
2022-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Trzebiechów w roku 2022
Nr aktu prawnego
0050.1.2022
Status
 
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
0050.40.2021
Status
 
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
Nr aktu prawnego
0050.38.2021
Status
 
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Nr aktu prawnego
0050.37.2021
Status
 
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w gminie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXVI/215/2021
Status
 
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXVI/214/2021
Status
 
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Trzebiechów do współpracy w ramach Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie zielonogórskim
Nr aktu prawnego
XXVI/213/2021
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji