ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zwrot do Zasobu Skarbu Państwa nieruchomości, oznaczonych numerami działek 57/3 w obrębie Swarzynice i 4/37 w obrębie Głuchów
Nr aktu prawnego
XX/170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Trzebiechów w wieku 65 lat i więcej
Nr aktu prawnego
XX/169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
XX/168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
0050.9.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
Nr aktu prawnego
0050.8A.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
Nr aktu prawnego
0050.8.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
Nr aktu prawnego
0050.7.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
Nr aktu prawnego
0050.6.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2021
Nr aktu prawnego
XIX/167/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XIX/166/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji