ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XVII/152/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XVII/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVII/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XVII/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
XVII/148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Nr aktu prawnego
XVII/147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XVII/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XVII/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XVII/144/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVII/143/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji