ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1111
Data podjęcia
2011-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 35/2011 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
35/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1112
Data podjęcia
2011-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 34/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr aktu prawnego
34/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1113
Data podjęcia
2011-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 33/2011 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
33/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1114
Data podjęcia
2011-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 32/2011 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
32/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1115
Data podjęcia
2011-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 31/2011 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla inwestycji pn. „ Remont drogi gminnej w miejscowości Borek, Głęboka w gminie Trzebiechów ".
Nr aktu prawnego
31/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1116
Data podjęcia
2011-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 30/2011 w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Nr aktu prawnego
30/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1117
Data podjęcia
2011-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 29/2011 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy.
Nr aktu prawnego
29/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1118
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 28/2011 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie.
Nr aktu prawnego
28/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1119
Data podjęcia
2011-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 27/2011 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
Nr aktu prawnego
27/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1120
Data podjęcia
2011-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 26/2011 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.
Nr aktu prawnego
26/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji