ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1131
Data podjęcia
2011-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VIII/58/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
VIII/58/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1132
Data podjęcia
2011-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 25/2011 w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
25/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1133
Data podjęcia
2011-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/57/2011 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Swarzynice na lata 2010-2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
VIII/57/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1134
Data podjęcia
2011-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 27/2011 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
Nr aktu prawnego
27/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1135
Data podjęcia
2011-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 26/2011 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.
Nr aktu prawnego
26/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1136
Data podjęcia
2011-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 24/2011 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie.
Nr aktu prawnego
24/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1137
Data podjęcia
2011-08-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 23/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.
Nr aktu prawnego
23/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1138
Data podjęcia
2011-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nymer 22/2011 w sprawie wprowadzenia do użytku „Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Trzebiechów".
Nr aktu prawnego
22/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1139
Data podjęcia
2011-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie 21/2011 w sprawie zatwierdzenia konkursu ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego w Swarzynicach
Nr aktu prawnego
21/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1140
Data podjęcia
2011-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 20/2011 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
20/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji