ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1061
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwał numer V/33/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy.
Nr aktu prawnego
V/33/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1062
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/32/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2011
Nr aktu prawnego
IV/32/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1063
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/31/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Trzebiechowie na 2011r.
Nr aktu prawnego
IV/31/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1064
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/30/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwany dalej planem miejscowym) dla terenów pod budowę Farmy Wiatrowej w obrębie Ostrzyce gmina Trzebiechów.
Nr aktu prawnego
IV/30/2011
Status
Zmieniony
Lp: 1065
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/29/2011 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
IV/29/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1066
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/28/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Swarzynicach
Nr aktu prawnego
IV/28/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1067
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/27/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głuchowie
Nr aktu prawnego
IV/27/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1068
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwał nr IV/26/2011 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
Nr aktu prawnego
IV/26/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1069
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/25/2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
IV/25/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1070
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/24/2011 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
Nr aktu prawnego
IV/24/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji