ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXVIII/289/2023
Status
 
Lp: 2
Data podjęcia
2023-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwały nr V/38/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXXVIII/288/2023
Status
 
Lp: 3
Data podjęcia
2023-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/287/2023
Status
 
Lp: 4
Data podjęcia
2023-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXVIII/286/2023
Status
 
Lp: 5
Data podjęcia
2023-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/285/2023
Status
 
Lp: 6
Data podjęcia
2023-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/284/2023
Status
 
Lp: 7
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
XXXVII/283/2023
Status
 
Lp: 8
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVII/282/2023
Status
 
Lp: 9
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzebiechów na lata 2023 - 2026
Nr aktu prawnego
XXXVII/281/2023
Status
 
Lp: 10
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
XXXVII/280/2023
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji