ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XLIII/323/2023
Status
 
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiechów do organu regulacyjnego
Nr aktu prawnego
XLIII/322/2023
Status
 
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
XLIII/321/2023
Status
 
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
Nr aktu prawnego
XLIII/320/2023
Status
 
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XLIII/319/2023
Status
 
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XLIII/318/2023
Status
 
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLIII/317/2023
Status
 
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XLIII/316/2023
Status
 
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 - 2038
Nr aktu prawnego
XLIII/315/2023
Status
 
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
Nr aktu prawnego
XLIII/314/2023
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji