ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic lokalnych i dróg dojazdowych w obrębie Radowice w gminie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XVIII/162/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2021 - 2037
Nr aktu prawnego
XVIII/161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2021
Nr aktu prawnego
XVIII/160/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/159/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej
Nr aktu prawnego
XVIII/158/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Nr aktu prawnego
XVIII/157/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XVIII/156/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XVIII/155/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XVIII/154/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/153/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji