ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXI/247/2022
Status
 
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Trzebiechów porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022-2030 obejmującej gminy Trzciel, Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła.
Nr aktu prawnego
XXXI/246/2022
Status
 
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2022 - 2037
Nr aktu prawnego
XXXI/245/2022
Status
 
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXI/244/2022
Status
 
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXXI/243/2022
Status
 
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzebiechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXI/242/2022
Status
 
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXI/241/2022
Status
 
Lp: 8
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
XXX/240/2022
Status
 
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebiechowie na lata 2022 – 2024”
Nr aktu prawnego
XXX/239/2022
Status
 
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XXX/238/2022
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji