ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2021 - 2037
Nr aktu prawnego
XXV/207/2021
Status
 
Lp: 2
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXV/206/2021
Status
 
Lp: 3
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXV/205/2021
Status
 
Lp: 4
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXV/204/2021
Status
 
Lp: 5
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXV/203/2021
Status
 
Lp: 6
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXV/202/2021
Status
 
Lp: 7
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu utzrymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXV/201/2021
Status
 
Lp: 8
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXV/200/2021
Status
 
Lp: 9
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zniesienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
XXV/199/2021
Status
 
Lp: 10
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXV/198/2021
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji