ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-10-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Trzebiechów w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Nr aktu prawnego
0050.37.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
Nr aktu prawnego
0050.36.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
Nr aktu prawnego
0050.35.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
0050.34.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 13 maja 2020r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
0050.33.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
Nr aktu prawnego
0050.32.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Gminy
Nr aktu prawnego
0050.31.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-08-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Żłobka Gminnego z siedzibą przy ul. Sportowej 10 w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
0050.30.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-08-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
Nr aktu prawnego
0050.29.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
Nr aktu prawnego
0050.28.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji