ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1601
Data podjęcia
2009-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 4/09 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2009 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Nr aktu prawnego
4/09
Status
 
Lp: 1602
Data podjęcia
2009-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 3/09 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
3/09
Status
 
Lp: 1603
Data podjęcia
2009-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 2/09 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Nr aktu prawnego
2/09
Status
 
Lp: 1604
Data podjęcia
2009-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 1/2009 w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009
Nr aktu prawnego
1/2009
Status
 
Lp: 1605
Data podjęcia
2009-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwala nr XXVI/155/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Ostrzyce na lata 2008-2016 z perspektywą do 2020 roku\"
Nr aktu prawnego
XXVI/155/09
Status
 
Lp: 1606
Data podjęcia
2009-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXVI/154/09 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
XXVI/154/09
Status
 
Lp: 1607
Data podjęcia
2009-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXVI/153/09 w sprawie: zaciągnięcia kredytu
Nr aktu prawnego
XXVI/153/09
Status
 
Lp: 1608
Data podjęcia
2009-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwala nr XXVI/152/09 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r
Nr aktu prawnego
XXVI/152/09
Status
 
Lp: 1609
Data podjęcia
2009-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXV/151/09 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Nr aktu prawnego
XXV/151/09
Status
 
Lp: 1610
Data podjęcia
2009-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXV/150/09 w sprawie: o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXV/150/09
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji