ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1571
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IIII/21/2010 w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej określenia stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
III/21/2010
Status
 
Lp: 1572
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/20/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
Nr aktu prawnego
III/20/2010
Status
 
Lp: 1573
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/19/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Nr aktu prawnego
III/19/2010
Status
 
Lp: 1574
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/18/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
III/18/2010
Status
 
Lp: 1575
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/17/2010 w sprawie sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
III/17/2010
Status
 
Lp: 1576
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/16/2010 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Trzebiechów na lata 2011-2013
Nr aktu prawnego
III/16/2010
Status
 
Lp: 1577
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/15/2010 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Trzebiechowie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy oraz uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.
Nr aktu prawnego
III/15/2010
Status
 
Lp: 1578
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/14/2010 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów.
Nr aktu prawnego
III/14/2010
Status
 
Lp: 1579
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/13/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
III/13/2010
Status
 
Lp: 1580
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/12/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2011-2016
Nr aktu prawnego
III/12/2010
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji