ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIV/198/2010Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/198/2010

Szczegóły informacji

XXXIV/198/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV

Kadencja: 2006 - 2010

Data wejścia w życie: 25 czerwca 2010r.

Data podjęcia/podpisania: 2010-06-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-06-25

Tytuł aktu:

Uchwała nr XXXIV/198/2010 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Na podstawie:

art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 póz. 1241 z późn. zm.)

Treść:

§ 1. Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebiechów za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.
§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów powinna
zawierać w szczególności:
    1. Część tabelaryczną zawierającą:
      a) plan i wykonanie dochodów budżetowych według źródeł, działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące
i majątkowe.
      b) plan i wykonanie wydatków budżetowych w podziale na działy , rozdziały
i paragrafy klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących
i majątkowych.
      c) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w podziale na działy,
rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
      d) plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
      e) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.
    2. Część opisową zawierającą ogólną informację na temat wykonania dochodów
i wydatków za I półrocze.
§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
powinna zawierać :
    1. Dochody samorządowej instytucji kultury według źródeł ich pozyskiwania.
    2. Wydatki samorządowej instytucji kultury wg paragrafów, w tym majątkowe.
§ 4. Traci moc Uchwała Nar XXXII/164/06 Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 27 października 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-09-03 13:11:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-09-03 13:11:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-09 15:18:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony