ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1561
Data podjęcia
2010-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXV/203/2010 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Gluchów na lata 2010 - 2018 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXXV/203/2010
Status
 
Lp: 1562
Data podjęcia
2010-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXV/202/2010 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XXXV/202/2010
Status
 
Lp: 1563
Data podjęcia
2010-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXV/201/2010 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
Nr aktu prawnego
XXXV/201/2010
Status
 
Lp: 1564
Data podjęcia
2010-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXIV/200/2010 w sprawie współdziałania Gminy Trzebiechów w realizacji projektu pn. „Lubuski e - Urząd"
Nr aktu prawnego
XXXIV/200/2010
Status
 
Lp: 1565
Data podjęcia
2010-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXIV/199/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXXIV/199/2010
Status
 
Lp: 1566
Data podjęcia
2010-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXIV/198/2010 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Nr aktu prawnego
XXXIV/198/2010
Status
 
Lp: 1567
Data podjęcia
2010-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXIV/197/2010 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XXXIV/197/2010
Status
 
Lp: 1568
Data podjęcia
2010-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXIV/196/2010 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/196/2010
Status
 
Lp: 1569
Data podjęcia
2010-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXIII/195/2010 w sprawie: opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.
Nr aktu prawnego
XXXIII/195/2010
Status
 
Lp: 1570
Data podjęcia
2010-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXIII/194/2010 w sprawie: o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXIII/194/2010
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji