ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-04-15 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie ogłoszenia konkursów: „Najczystsze Sołectwo” i „Najładniejszy Ogród” Gminy Trzebiechów w 2019 roku. 0050.14.2019 Obowiązujący
2 2019-04-05 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 0050.13.2019 Obowiązujący
3 2019-03-29 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. 0050.12.2019 Obowiązujący
4 2019-03-15 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. 0050.11.2019 Obowiązujący
5 2019-02-28 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. 0050.10.2019 Obowiązujący
6 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. V/40/2019 Obowiązujący
7 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 - 2030 V/39/2019 Obowiązujący
8 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso V/38/2019 Obowiązujący
9 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebiechów V/37/2019 Obowiązujący
10 2019-03-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych V/36/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów