ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-29 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie obniżenia czynszu najmu za lokal użytkowy, w którym prowadzona jest działalność w zakresie ochrony zdrowia. 0050.43.2017 Obowiązujący
2 2017-12-29 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Trzebiechów w roku 2018 0050.42.2017 Obowiązujący
3 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie XXX/196/2017 Obowiązujący
4 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie XXX/195/2017 Obowiązujący
5 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów XXX/194/2017 Obowiązujący
6 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie. XXX/193/2017 Obowiązujący
7 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 XXX/192/2017 Obowiązujący
8 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. XXX/191/2017 Obowiązujący
9 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017-2028 XXX/190/2017 Obowiązujący
10 2017-12-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2018 - 2030 XXX/189/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów