ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-01-21 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów 0050.5.2019 Obowiązujący
2 2019-01-21 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. 0050.4.2019 Obowiązujący
3 2019-01-18 Uchwały Rady Gminy W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 - 2030 IV/26/2019 Obowiązujący
4 2019-01-18 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2019 IV/30/2019 Obowiązujący
5 2019-01-18 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2019 rok IV/29/2019 Obowiązujący
6 2019-01-18 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości IV/28/2019 Obowiązujący
7 2019-01-18 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2019. IV/27/2019 Obowiązujący
8 2019-01-14 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Trzebiechów w roku 2019 0050.3.2019 Obowiązujący
9 2019-01-10 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0050.2.2019 Obowiązujący
10 2019-01-07 Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0050.1.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów