ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Trzebiechów do przedłożenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego
Nr aktu prawnego
XI/100/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XI/99/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
Nr aktu prawnego
XI/98/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XI/97/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2020
Nr aktu prawnego
XI/96/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020 - 2037
Nr aktu prawnego
XI/95/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XI/94/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej
Nr aktu prawnego
XI/93/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XI/92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XI/91/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji