ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXIX/299/2023
Status
 
Lp: 42
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
XXXIX/298/2023
Status
 
Lp: 43
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXIX/297/2023
Status
 
Lp: 44
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia
Nr aktu prawnego
XXXIX/296/2023
Status
 
Lp: 45
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXXIX/295/2023
Status
 
Lp: 46
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 - 2038
Nr aktu prawnego
XXXIX/294/2023
Status
 
Lp: 47
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
Nr aktu prawnego
XXXIX/293/2023
Status
 
Lp: 48
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIX/292/2023
Status
 
Lp: 49
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzebiechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXIX/291/2023
Status
 
Lp: 50
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXIX/290/2023
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji