ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
0050.9.2023
Status
 
Lp: 72
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
XXXVII/283/2023
Status
 
Lp: 73
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVII/282/2023
Status
 
Lp: 74
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzebiechów na lata 2023 - 2026
Nr aktu prawnego
XXXVII/281/2023
Status
 
Lp: 75
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
XXXVII/280/2023
Status
 
Lp: 76
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
Nr aktu prawnego
XXXVII/279/2023
Status
 
Lp: 77
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XXXVII/278/2023
Status
 
Lp: 78
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Nr aktu prawnego
XXXVII/277/2023
Status
 
Lp: 79
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażnia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXVII/276/2023
Status
 
Lp: 80
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków
Nr aktu prawnego
XXXVII/275/2023
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji