ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Trzebiechów Nr 0050.16.2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków , terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XIII/110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIII/109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XIII/108/2020
Status
Utraciło moc
Lp: 84
Data podjęcia
2020-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
0050.16.2020
Status
Uchylony
Lp: 85
Data podjęcia
2020-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 marca 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050.15.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Trzebiechów okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Nr aktu prawnego
0050.14A.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r
Nr aktu prawnego
0050.14.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r
Nr aktu prawnego
0050.13.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
0050.12.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
0050.11.2020
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji