Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

XXX/238/2022

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXX

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-05-27

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tytuł aktu:

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.)  art. 89 ust.1 pkt 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 

Treść:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych w roku 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
§ 2. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy o zaciągnięcie kredytu będzie weksel własny z deklaracją wekslową.
 
§ 3. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych budżetu gminy w terminie od 01.01.2023r. do 31.12.2037r.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kulik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-31 09:45:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-31 09:45:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-04 21:32:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
820 raz(y)