ˆ

Wybory Prezydenta - 2015

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODACH - w II turze - w gminie Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-25 08:21:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Frekwencja w naszej gminie wyniosła - 42,03 %
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2015-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2015-05-25 08:21:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-05-25 08:21:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-05-25 08:22:15
Artykuł był wyświetlony: 2896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODACH w gminie Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-11 08:35:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Frekwencja w naszej gminie wyniosła - 38,3 %

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2015-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2015-05-11 08:35:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-05-11 08:35:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-05-12 15:21:45
Artykuł był wyświetlony: 3045 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Infografiki dla wyborców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-05 08:45:16

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Trzebiechów w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Po odwołaniu członków.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-24 09:29:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Trzebiechów
w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień
10 maja 2015r.
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W TRZEBIECHOWIE
 Siedziba : sala gimnastyczna w Trzebiechowie ul. Parkowa 3
 
1. Banachowicz Monika                      - przewodniczący
2. Zielińska Wioletta                           - zastępca przewodniczącego
3. Tomaszewska Alicja                       - członek
4. Czajor Irena                                   - członek                  
5. Polikowska Paula                          - członek
6. Gierlik Emilia                                - członek
7. Momot Roman                              - członek
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W TRZEBIECHOWIE
 Siedziba : Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie ul. Sulechowska 1
 
1. Kuzik Danuta                                - przewodniczący
2. Witkowicz Jolanta                         - zastępca przewodniczącego
3. Pietruszyńska Marta                     - członek
4. Śledz Karolina                              - członek
5. Nowak Dorota                               - członek
6. Polikowska Sylwia                        - członek
7. Banaszak Stanisław                     - członek
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W GŁUCHOWIE
 Siedziba : świetlica wiejska w Głuchowie
 
1. Wołangiewicz Dorota                    - przewodniczący
2. Witkowicz Marian                         - zastępca przewodniczącego
3. Paruch Elżbieta                            - członek
4. Maćkowiak Jan                             - członek
5. Akonom Katarzyna                       - członek
6. Pazoła Katarzyna                         - członek                              
7. Wejchert Bogusław                       - członek
 
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W PODLEGÓRZU
 Siedziba : świetlica wiejska w Podlegórzu
 
1. Urbańska Anna                             - przewodniczący
2. Zienkowicz Wioletta                      - zastępca przewodniczącego
3. Paruch Dawid                               - członek
4. Kawalka-Mrozowska Renata          - członek
5. Akonom Marta                              - członek
6. Polikowska Wioleta                       - członek
7. Wojciechowicz Klaudia                  - członek
8. Ludwiczak Łukasz                         - członek
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 W SWARZYNICACH
 Siedziba : świetlica wiejska w Swarzynicach
 
1. Bogusławska Zofia                         - przewodniczący
2. Żmudzka Anna                              - zastępca przewodniczącego
3. Tutak Natalia                                 - członek
4. Wąsik Adam                                 - członek
5. Lorkiewicz Danuta                         - członek
6. Papacz Damian                            - członek
7. Hutor Wioletta                              - członek
8. Ludwiczak Ewa                            - członek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2015-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2015-04-24 09:29:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-04-27 09:03:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-05-08 08:38:16
Artykuł był wyświetlony: 3345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-22 08:25:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2015
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 20 kwietnia 2015r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Na podstawie art. 182 § l pkt l, § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz.U. Nr 21, póz. 112 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 10 maja 2015r. powołuje się 5 obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku do
zarządzenia.
§ 2. Zadania i uprawnienia osób wchodzących w skład komisji określa art. 182 § 10
i art. 185 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2015-04-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2015-04-22 08:25:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-04-22 08:27:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-04-22 08:27:01
Artykuł był wyświetlony: 2976 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-21 09:12:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2015-04-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2015-04-21 09:12:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-04-21 09:13:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-04-21 09:13:25
Artykuł był wyświetlony: 2962 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-21 09:10:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2015-04-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2015-04-21 09:10:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-04-21 09:11:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-04-21 09:11:15
Artykuł był wyświetlony: 2915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-21 09:06:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2015-04-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2015-04-21 09:06:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-04-21 09:09:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-04-21 09:09:07
Artykuł był wyświetlony: 2946 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca wywieszania plakatów i obwieszczeń.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-13 12:30:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
            Na terenie gminy Trzebiechów wyznaczonymi miejscami do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych są:
1) słup ogłoszeniowy przy Alei Lipowej w Trzebiechowie,
2) sołeckie tablice ogłoszeń w miejscowościach: Borek, Głuchów Ostrzyce, Podlegórz, Radowice, Swarzynice, Ledno, Mieszkowo i Gębice.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2015-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2015-04-13 12:30:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-04-13 12:30:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-04-13 12:30:58
Artykuł był wyświetlony: 3030 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-09 12:34:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 7 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2015-04-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2015-04-09 12:34:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-04-09 12:34:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-04-09 12:34:27
Artykuł był wyświetlony: 3151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu