ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-30 --- Remont pomieszczenia socjalnego w remizie OSP w Trzebiechowie w toku
 • Ogłoszenie (DOCX, 145.1 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 12.8 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 16.3 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 626 KiB)
2 2018-04-10 2018-04-25 11:00:00 Przebudowa drogi gminnej (ul. Trojaków) wraz z budową kanalizacji deszczowej i zbiornika wód opadowych - etap I rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 12.2 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 520.2 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 40.3 KiB)
 • Pozwolenia na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • Projekt organizacji ruchu (PDF, 5.1 MiB)
 • Projekt umowy (DOC, 80 KiB)
 • Projekt (ZIP, 11.3 MiB)
 • Zakres realizacji - Etap I (PDF, 2.8 MiB)
 • Zestawienie ofert (DOC, 21 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 746 KiB)
3 2018-03-13 --- „Zakup i montaż 5 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Trzebiechów” rozstrzygnięty
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (DOCX, 148.1 KiB)
 • Wzór oferty (DOC, 29 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 57 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 206.2 KiB)
4 2018-02-20 --- Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2018 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 482.4 KiB)
 • Wzór oferty (PDF, 276.2 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 358.9 KiB)
 • Wzór protokołu odbioru (PDF, 193.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wybrze oferty (PDF, 171 KiB)
5 2018-02-13 2018-02-28 11:00:00 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów - III przetarg - zmieniony zakres. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 3 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.3 MiB)
 • Projekt umowy (PDF, 309.6 KiB)
 • Kosztorysy (ZIP, 3.7 MiB)
 • Pozwolenia na budowę (PDF, 1.5 MiB)
 • SWWiOR (PDF, 12.4 MiB)
 • Projekt technologiczny (PDF, 16.3 MiB)
 • Projekt technologiczny uzupełnienie - duże rysunki. (ZIP, 8.6 MiB)
 • Rysunki (ZIP, 144 MiB)
 • Przyłącza (PDF, 5.2 MiB)
 • Instalacje elektryczne (ZIP, 5.9 MiB)
 • Instalacje elektryczne uzupełnienie - duże rysunki (ZIP, 50.1 MiB)
 • Instalacje sterowania (ZIP, 10.5 MiB)
 • Instalacje sterowania uzupełnienie - duże rysunki (ZIP, 81.1 MiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (ZIP, 18.7 MiB)
 • Rysunki uzupełnienie (PDF, 3.5 MiB)
 • Kosztorysy uzupełnienie (PDF, 139.6 KiB)
 • Pytania (PDF, 1.4 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1005.7 KiB)
 • Pismo projektanta (PDF, 199.2 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 222.8 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 729.1 KiB)
6 2018-01-26 2018-02-12 11:00:00 Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Swarzynice oraz budowa altany turystycznej oraz grilla jako modernizacja terenu rekreacji i turystyki w m. Radowice rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 3 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 823.3 KiB)
 • Część I - SWARZYNICE przedmiar (PDF, 113 KiB)
 • Część II - Radowice (PDF, 96.7 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 4.8 MiB)
 • Zestawienie R-F (PDF, 114.2 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 110.1 KiB)
 • Odpowiedź (PDF, 137 KiB)
 • Odpowiedź 2 (PDF, 103.7 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 211 KiB)
7 2018-01-22 2018-01-30 11:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego - budowa kanalizacji w m. Trzebiechów rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 2.4 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 992.1 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 241 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 754.8 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 848 KiB)
8 2018-01-08 2018-02-05 11:00:00 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów - II przetarg - DUŻA ZMIANA TERMINU REALIZACJI, inne ZMIANY - zmieniono termin składania ofert oraz zmniejszono zakres robót części III o Ks 15.1 i dodano część IV rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 3.5 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.3 MiB)
 • Projekt umowy (PDF, 309.6 KiB)
 • Kosztorys inwestorski (ZIP, 3.3 MiB)
 • Pozwolenia na budowę (PDF, 1.5 MiB)
 • SWWiOR (PDF, 12.4 MiB)
 • Projekt technologiczny (PDF, 16.3 MiB)
 • Rysunki (ZIP, 144 MiB)
 • Przyłącza (PDF, 5.2 MiB)
 • Instalacje elektryczne (ZIP, 5.9 MiB)
 • Instalacje elektryczne uzupełnienie - duże rysunki (ZIP, 50.1 MiB)
 • Instalacje sterowania (ZIP, 10.5 MiB)
 • Instalacje sterowania uzupełnienie - duże rysunki (ZIP, 81.1 MiB)
 • Projekt technologiczny uzupełnienie - duże rysunki. (ZIP, 8.6 MiB)
 • Ogłoszenie - ZMIANA (PDF, 2.6 MiB)
 • Kosztorysy dodatkowe (ZIP, 499.2 KiB)
 • Kosztorys - Przyłącza bez Ks2 (PDF, 239 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 2.4 MiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (ZIP, 18.7 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 439.3 KiB)
 • Ogłoszenie II zmiana (PDF, 126.2 KiB)
 • Ogłoszenie II zmiana - korekta (PDF, 119.6 KiB)
 • Ogłoszenie III zmiana - zmiana terminu złożenia ofert (PDF, 144 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.1 MiB)
 • Kosztorysy poprawione (ZIP, 1.1 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 217 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 718.7 KiB)
9 2018-01-03 --- Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 477 KiB)
 • Załączniki (PDF, 1.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 477.2 KiB)
10 2017-12-04 2017-12-20 11:00:00 Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Swarzynice oraz budowa altany turystycznej oraz grilla jako modernizacja terenu rekreacji i turystyki w m. Radowice. unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 2.8 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 652.9 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 288.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 4.8 MiB)
 • zestawienie R-F (PDF, 114.2 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 110.1 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 173.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu