ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XVI sesja zwyczajna Rady Gminy Trzebiechów z 18 czerwca 2008 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-18 11:11:00

Rady Sołeckie sołectw gminy Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-18 10:36:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sołectwo Trzebiechów
Sołtys:    Głowacki Stanisław, tel. 695 514 274
Członkowie:   
Waszkowiak Małgorzata,Zdaniewicz Rafał, Stempniewicz Tomasz, Pindera Franciszek
Statut Sołectwa
 

Sołectwo Borek
Sołtys:    Sikora Ewa, tel. 724 488 317
Członkowie:   
Sienkiewicz Elżbieta
Statut Sołectwa
 

Sołectwo Gębice
Sołtys:   Małowski Zenon, tel: 68 351 42 69 / 608 874 257
Członkowie:   
Sowińska Małgorzata, Zacharzewska Danuta
Statut Sołectwa
 

Sołectwo Głuchów
Sołtys:    Sobczak Ryszard, tel: 68 327 39 51 / 697 308 730
Członkowie:   
Szymański Marek, Pawlik Tadeusz, Pałys Robert, Sołtys Józef
Statut Sołectwa
 

Sołectwo Ledno-Głęboka
Sołtys:    Michalak Elżbieta, tel. 68 351 52 06
Członkowie:   
Michalak Katarzyna, Michalak Halina
Statut Sołectwa
 

Sołectwo Mieszkowo
Sołtys:        Zielinska Wioletta, tel: 723 399 734
Członkowie:   
Winiarz Dorota, Celmer Dawid, Matysiak Jerzy, Żbik Joanna
Statut Sołectwa
 

Sołectwo Ostrzyce
Sołtys:    Barłożewski Zdzisław, tel: 68 351 48 45
Członkowie:
Borkowski Zbigniew, Młynarczyk – Barsul Izabela, Gołda Jan, Bejger Paulina
Statut Sołectwa
 
 
Sołectwo Podlegórz
Sołtys:     Ćwirko Anna. tel. 68 353 41 24 / 661 743 436
Członkowie:   
Bandosz Janusz, Papacz Irena, Juchniewicz Anna, Wojciechowicz Stanisław
 

Sołectwo Radowice
Sołtys:    Karczewska Czesława, tel. 507 079 852
Członkowie:   
Bielewicz Ewa, Sokół Jolanta, Odważna Jolanta, Wiktorowicz Joanna
 

Sołectwo Swarzynice
Sołtys:    Pietruszyńska Wanda, tel. 667 281 382
Członkowie:   
Sinicki Ryszard, Krzystek Tadeusz, Śliwiński Ryszard, Szperlik Danuta
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2013-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2008-12-18 10:36:59
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2008-12-18 10:37:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 11:26:47
Artykuł był wyświetlony: 8681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-18 10:15:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik: Krzysztof Marcinek
 
Miejscowość: Trzebiechów
Adres: Ul. Sulechowska 2
Poczta: 66-132 Trzebiechów
 
Telefon: 68 351 42 63
e-mail
Godziny urzędowania:
Poniedziałek - 7.30 - 16.30
Wtorek- czwartek - 7.30 - 15.30
Piątek - 7.30 - 14.30

Akapit nr 2 - brak tytułu

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2008-12-18 10:15:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2008-12-18 10:15:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2008-12-18 10:15:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-07-01 07:48:00
Artykuł był wyświetlony: 5900 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jednostki organizacyjne Gminy Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-18 10:05:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2008-12-18 10:05:50
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2008-12-18 10:05:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2008-12-18 10:12:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-06-16 11:58:59
Artykuł był wyświetlony: 9400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gmina Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-18 09:31:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Herb Gminy Trzebiechów
 

 

GMINA TRZEBIECHÓW

GMINA WIEJSKA

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

66-132 TRZEBIECHÓW

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2008-12-18 09:31:06
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2008-12-18 09:31:06
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2008-12-18 09:31:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2009-02-05 15:25:08
Artykuł był wyświetlony: 14815 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przedmiot działania i kompetencje

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-12 14:34:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiot działania i kompetencje Gminy określa art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy:
 
1)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2)  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3)  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 
4)  lokalnego transportu zbiorowego, 
5)  ochrony zdrowia, 
6)  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 
7)  gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
8)  edukacji publicznej, 
9)  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 
10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
11)  targowisk i hal targowych, 
12)  zieleni gminnej i zadrzewień, 
13)  cmentarzy gminnych, 
14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 
16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 
17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 
18)  promocji gminy, 
19)  współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 
Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendum. Zadaniem zleconym gminie jest prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zadania z zakresu obronności  Gmina może wykonywać również zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2008-12-12 14:34:49
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2008-12-12 14:34:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2008-12-18 09:29:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-04-16 14:14:25
Artykuł był wyświetlony: 3300 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Status prawny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-12 14:33:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r Nr 142 poz.594 z późniejszymi zmianami /. Gmina posiada osobowość prawną, samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. Gmina to wspólnota samorządowa, którą tworzą mieszkańcy gminy oraz odpowiednie terytorium. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2008-12-12 14:33:15
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2008-12-12 14:33:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2008-12-18 09:12:35
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-07-02 11:51:38
Artykuł był wyświetlony: 3512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVII sesja zwyczajna Rady Gminy Trzebiechów z 18 lipca 2008 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-17 14:56:21

XVIII sesja zwyczajna Rady Gminy Trzebiechów z 9 września 2008 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-17 09:40:01

XIX sesja zwyczajna Rady Gminy Tzebiechów z 27 października 2008

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-17 09:05:21

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu