ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz GG.6840.6.2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Kubicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-15 10:31:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-15 10:32:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-18 08:30:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz GG.6840.5.2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Kubicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-15 10:19:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-15 10:26:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-15 10:30:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
53 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przebiegu IX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół nr IX/2019 z przebiegu IX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie odbytej w dniu 30 września 2019 r.
 
Ad 1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
       Przewodniczący Rady Gminy Pan Rafał Ćwiertniewicz otworzył o godz. 10.00 IX Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie, stwierdził obecność 15 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy. Umożliwia to przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał. Pan Przewodniczący przypomniał wszystkim zgromadzonym, że sesja jest nagrywana.
 
        Przywitał Radnych Gminy w Trzebiechowie, Panią Wójt Izabellę Staszak, pracowników Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Pana Krzysztofa Marcinka, Dyrektora Zespołu Edukacyjnego Panią Alinę Radoch, Prezesa ZGK Pana Andrzeja Ogrodnika, sołtysów Gminy Trzebiechów oraz zaproszonych gości.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Zasadni
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-14 10:41:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-14 10:42:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-14 10:43:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
42 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

HARMONOGRAM SESJI RADY GMINY NA 2019 ROK

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
  1.       18      stycznia                – piątek,              Trzebiechów
  2.       22      marca                   – piątek ,             Trzebiechów
  3.       24      maja                     – piątek,              Trzebiechów – raport o stanie gminy i absolutorium
  4.       21      czerwca                – piątek,              Trzebiechów
  5.       27      września               – piątek,              Trzebiechów
  6.       29      listopad                – piątek,              Trzebiechów
  7.       20      grudnia                – piątek,              Trzebiechów - budżet

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-13 12:27:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-13 12:27:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-13 12:30:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
84 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Gminy zaplanowana na 29 listopada 2019 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że Sesja Rady Gminy zaplanowana na 29 listopada 2019 r. nie odbędzie się.
 
 
 
                       Przewodniczący Rady Gminy
                     Rafał Ćwiertniewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-13 12:07:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-13 12:09:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-13 12:11:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
39 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 07 listopada 2019 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Budowa drogi na części działek nr 50 i 51/3 położonych w w obrębie geodezyjnym Trzebiechów, gmina Trzebiechów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Kubicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-08 20:33:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-08 20:34:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-08 20:35:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

X Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję X Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
  1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
  7. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
  10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019-2030.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
  14. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
  15. Sprawy różne.
  16. Zamknięcie X Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-30 08:42:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-30 08:44:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-30 09:04:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2019r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Wójt Gminy Trzebiechów ogłasza informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2019r.
 
  1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na ucznia w przedszkolu 7401,95
  2. Statystyczna liczba dzieci na dzień 30.09.2018r. – 59,
  3. Statystyczna liczba dzieci na dzień 30.09.2019r. – 45.
Zaktualizowana kwota dotacji obowiązuje od 1 listopada 2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elwira Bańkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-21 20:48:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-21 20:48:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-21 20:49:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
389 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-16 20:20:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-16 20:20:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-29 09:19:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
398 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji