ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

ZAMÓWIENIA PULICZNE - wyszukiwanie

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2018-10-29
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gluchowie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 416.6 KiB)
 • Szablon oferty (PDF, 172.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 368.7 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 150.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2018-07-30
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
„Poszerzenie drogi gminnej na odcinku 250 mb w sołectwie Ostrzyce z wykorzystaniem materiału zakupionego przez Gminę Trzebiechów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 493.7 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 12.9 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 15.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 170.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2017-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Swarzynice oraz budowa altany turystycznej oraz grilla jako modernizacja terenu rekreacji i turystyki w m. Radowice.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 2.8 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 652.9 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 288.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 4.8 MiB)
 • zestawienie R-F (PDF, 114.2 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 110.1 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 173.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2017-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 387 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 706.4 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 272.9 KiB)
 • Kosztorys inwestorski (ZIP, 3.3 MiB)
 • Pozwolenia na budowę (PDF, 1.5 MiB)
 • STWiOR (PDF, 12.4 MiB)
 • Projekt technologiczny (PDF, 16.3 MiB)
 • Rysunki (ZIP, 144 MiB)
 • Przyłącza (PDF, 5.2 MiB)
 • Instalacje elektryczne (ZIP, 5.9 MiB)
 • Instalacje elektryczne uzupełnienie - duże rysunki (ZIP, 50.1 MiB)
 • Instalacje sterowania (ZIP, 10.5 MiB)
 • Instalacje sterowania uzupełnienie - duże rysunki (ZIP, 81.1 MiB)
 • Projekt technologiczny uzupełnienie - duże rysunki. (ZIP, 8.6 MiB)
 • Sprostowanie (PDF, 242 KiB)
 • SIWZ z załącznikami - poprawiony (PDF, 692.5 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 140 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2017-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Swarzynice dz. nr 306/1 - etap I - III przetarg
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 2.5 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 459.5 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 402.5 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 165.2 KiB)
 • Rysunki (ZIP, 1.4 MiB)
 • Projekt umowy (PDF, 283.1 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 127.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2017-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Urząd Gminy Trzebiechów: Przebudowa drogi gminnej w m. Swarzynice dz. nr 306/1 – etap I - II przetarg
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 169.8 KiB)
 • SIWZ z złącznikami (PDF, 607.4 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 402.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 283.1 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 165.2 KiB)
 • Rysunki (ZIP, 1.4 MiB)
 • Rysunki cz. 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 228 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 152.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2017-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej w m. Ostrzyce dz. nr 392
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 97.4 KiB)
 • SIWZ z załacznikami (PDF, 457.1 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 257.4 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 215 KiB)
 • STWiOR kostka (PDF, 218.2 KiB)
 • Przekroje (PDF, 154.7 KiB)
 • Mapa (PDF, 348.1 KiB)
 • STWiOR kruszywo (PDF, 240.7 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 220.1 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 169.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2017-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-24 11:10:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Swarzynice dz. nr 306/1 – etap I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 169.9 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 607.1 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 284.4 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 165.2 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 402.5 KiB)
 • Rysunki (ZIP, 5.4 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 764.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 525.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2017-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Radowice dz. nr 268/1
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 100.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 432.3 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 207.9 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 216.1 KiB)
 • Opis robót (PDF, 151 KiB)
 • Rysunki (ZIP, 1.2 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 474.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2017-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych w latach 2017 - 2019
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 173.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 769.7 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 294.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 225.8 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 214.4 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 163.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji