ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

ZAMÓWIENIA PULICZNE - wyszukiwanie

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2017-03-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania dla części obrębu Trzebiechów i części obrębu Swarzynice.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 124.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 624.7 KiB)
 • UCHWAŁA NR XX/135/2016 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów (PDF, 13.6 MiB)
 • UCHWAŁA NR XX/134/2016 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów (PDF, 13.6 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 220.7 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 214.8 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2017-03-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełny tekst z załącznikami (PDF, 1.4 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 191.1 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2017-01-05
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Doposażenie 2 pracowni w Szkole Podstawowej: pracowni do prowadzenia zajęć matematycznych i pracowni do prowadzenia zajęć przyrodniczych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 394.3 KiB)
 • Załącznik nr 1a (PDF, 208 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2017-01-05
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE : Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełny tekst z załącznikami (PDF, 1.6 MiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 151.6 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2017-01-02
Termin składania ofert / wniosków
2017-01-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Trzebiechów: Przebudowa drogi w m. Trzebiechów ul. Kwiatowa dz. nr 477 i 137/5, ul. Wiśniowa dz. nr 146/1, ul. Sportowa dz. nr 141 oraz ul. Sosnowa dz. nr 480/1.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 140.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 808 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 1.3 MiB)
 • Zgłoszenie robót (ZIP, 1.5 MiB)
 • STWiOR kostka (PDF, 218.2 KiB)
 • STWiOR kruszywo (PDF, 240.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 (XLSX, 10.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 (XLSX, 10.9 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 283.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ edytowalne (DOC, 66.5 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 378.8 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 1.1 MiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2016-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-01-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Trzebiechów: Przebudowa drogi w m. Trzebiechów ul. Lisia dz. nr 504 i 532 oraz ul. Ptasia dz. nr 233/1
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 135.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 737.2 KiB)
 • Przedmiar ul. Lisia (PDF, 289.2 KiB)
 • Przedmiar ul. Ptasia (PDF, 360.2 KiB)
 • Zał. nr 5 (XLSX, 9.8 KiB)
 • Zał. nr 6 (XLSX, 9.8 KiB)
 • STWiOR kostka (PDF, 218.2 KiB)
 • STWiOR kruszywo (PDF, 240.7 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 275.9 KiB)
 • Zgłoszenie robót (ZIP, 928.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ edytowalne (DOC, 64.5 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 338.6 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 1.3 MiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2016-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2017-01-09 11:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w m. Borek dz. nr 191
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • PILNE !!! Komunikat o zmianie numeru konta bznkowego !!! (PDF, 117.6 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 128.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 675.4 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 350.3 KiB)
 • STWiOR kostka (PDF, 218.2 KiB)
 • STWiOR kruszywo (PDF, 240.7 KiB)
 • Zgłoszenie budowy (ZIP, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 5 (XLSX, 10.7 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 262.9 KiB)
 • Odpowiedz na pytanie (PDF, 146.9 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 399.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 353.3 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2016-12-23
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie: Doposażenie 2 pracowni w Szkole Podstawowej: pracowni do prowadzenia zajęć matematycznych i pracowni do prowadzenia zajęć przyrodniczych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 394.4 KiB)
 • Załącznik 1a (DOCX, 94.7 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2016-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi w m. Borek dz. nr 191”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 126.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 78.7 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 674.5 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 350.3 KiB)
 • STWiOR kostka (PDF, 218.2 KiB)
 • STWiOR kruszywo (PDF, 240.7 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 262.9 KiB)
 • Zgłoszenie Budowy z zał. (ZIP, 1.3 MiB)
 • Zestawienie R-F (XLSX, 10.6 KiB)
 • Formularze (DOC, 56.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 386.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 181 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2016-11-24
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pełny tekst z załącznikami (PDF, 2.2 MiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 170.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji