ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

ZAMÓWIENIA PULICZNE - wyszukiwanie

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2018-02-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów - III przetarg - zmieniony zakres.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 3 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.3 MiB)
 • Projekt umowy (PDF, 309.6 KiB)
 • Kosztorysy (ZIP, 3.7 MiB)
 • Pozwolenia na budowę (PDF, 1.5 MiB)
 • SWWiOR (PDF, 12.4 MiB)
 • Projekt technologiczny (PDF, 16.3 MiB)
 • Projekt technologiczny uzupełnienie - duże rysunki. (ZIP, 8.6 MiB)
 • Rysunki (ZIP, 144 MiB)
 • Przyłącza (PDF, 5.2 MiB)
 • Instalacje elektryczne (ZIP, 5.9 MiB)
 • Instalacje elektryczne uzupełnienie - duże rysunki (ZIP, 50.1 MiB)
 • Instalacje sterowania (ZIP, 10.5 MiB)
 • Instalacje sterowania uzupełnienie - duże rysunki (ZIP, 81.1 MiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (ZIP, 18.7 MiB)
 • Rysunki uzupełnienie (PDF, 3.5 MiB)
 • Kosztorysy uzupełnienie (PDF, 139.6 KiB)
 • Pytania (PDF, 1.4 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1005.7 KiB)
 • Pismo projektanta (PDF, 199.2 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 222.8 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 729.1 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2018-01-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Swarzynice oraz budowa altany turystycznej oraz grilla jako modernizacja terenu rekreacji i turystyki w m. Radowice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 3 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 823.3 KiB)
 • Część I - SWARZYNICE przedmiar (PDF, 113 KiB)
 • Część II - Radowice (PDF, 96.7 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 4.8 MiB)
 • Zestawienie R-F (PDF, 114.2 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 110.1 KiB)
 • Odpowiedź (PDF, 137 KiB)
 • Odpowiedź 2 (PDF, 103.7 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 211 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2018-01-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego - budowa kanalizacji w m. Trzebiechów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 2.4 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 992.1 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 241 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 754.8 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 848 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2018-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów - II przetarg - DUŻA ZMIANA TERMINU REALIZACJI, inne ZMIANY - zmieniono termin składania ofert oraz zmniejszono zakres robót części III o Ks 15.1 i dodano część IV
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 3.5 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.3 MiB)
 • Projekt umowy (PDF, 309.6 KiB)
 • Kosztorys inwestorski (ZIP, 3.3 MiB)
 • Pozwolenia na budowę (PDF, 1.5 MiB)
 • SWWiOR (PDF, 12.4 MiB)
 • Projekt technologiczny (PDF, 16.3 MiB)
 • Rysunki (ZIP, 144 MiB)
 • Przyłącza (PDF, 5.2 MiB)
 • Instalacje elektryczne (ZIP, 5.9 MiB)
 • Instalacje elektryczne uzupełnienie - duże rysunki (ZIP, 50.1 MiB)
 • Instalacje sterowania (ZIP, 10.5 MiB)
 • Instalacje sterowania uzupełnienie - duże rysunki (ZIP, 81.1 MiB)
 • Projekt technologiczny uzupełnienie - duże rysunki. (ZIP, 8.6 MiB)
 • Ogłoszenie - ZMIANA (PDF, 2.6 MiB)
 • Kosztorysy dodatkowe (ZIP, 499.2 KiB)
 • Kosztorys - Przyłącza bez Ks2 (PDF, 239 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 2.4 MiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (ZIP, 18.7 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 439.3 KiB)
 • Ogłoszenie II zmiana (PDF, 126.2 KiB)
 • Ogłoszenie II zmiana - korekta (PDF, 119.6 KiB)
 • Ogłoszenie III zmiana - zmiana terminu złożenia ofert (PDF, 144 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.1 MiB)
 • Kosztorysy poprawione (ZIP, 1.1 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 217 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 718.7 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2018-01-03
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 477 KiB)
 • Załączniki (PDF, 1.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 477.2 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2017-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Swarzynice oraz budowa altany turystycznej oraz grilla jako modernizacja terenu rekreacji i turystyki w m. Radowice.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 2.8 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 652.9 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 288.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 4.8 MiB)
 • zestawienie R-F (PDF, 114.2 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 110.1 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 173.2 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2017-11-27
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych, oświetlenia ulicznego, Zespołu Edukacyjnego oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w gm. Trzebiechów - drugie zapytanie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 581 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 269.5 KiB)
 • Tabela obiektów (PDF, 522.3 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 493.9 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2017-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 387 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 706.4 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 272.9 KiB)
 • Kosztorys inwestorski (ZIP, 3.3 MiB)
 • Pozwolenia na budowę (PDF, 1.5 MiB)
 • STWiOR (PDF, 12.4 MiB)
 • Projekt technologiczny (PDF, 16.3 MiB)
 • Rysunki (ZIP, 144 MiB)
 • Przyłącza (PDF, 5.2 MiB)
 • Instalacje elektryczne (ZIP, 5.9 MiB)
 • Instalacje elektryczne uzupełnienie - duże rysunki (ZIP, 50.1 MiB)
 • Instalacje sterowania (ZIP, 10.5 MiB)
 • Instalacje sterowania uzupełnienie - duże rysunki (ZIP, 81.1 MiB)
 • Projekt technologiczny uzupełnienie - duże rysunki. (ZIP, 8.6 MiB)
 • Sprostowanie (PDF, 242 KiB)
 • SIWZ z załącznikami - poprawiony (PDF, 692.5 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 140 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2017-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Swarzynice dz. nr 306/1 - etap I. IV przetarg, zmieniony zakres!
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 2.6 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 485.2 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 304 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 165.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 846.7 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 204 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2017-11-16
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych, oświetlenia ulicznego, Zespołu Edukacyjnego oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w gm. Trzebiechów
Status zamówienia
nierozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE i zał. nr 1 (PDF, 560.9 KiB)
 • Tabela obiektów (PDF, 522.3 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 269.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji