ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

ZAMÓWIENIA PULICZNE - wyszukiwanie

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2018 r.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2018 r.

Szczegóły informacji

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2018 r.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzebiechów

Nr UZP: nie dotyczy

Ogłoszono dnia: 2018-02-20 przez Izabella Staszak

Treść:

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów
w zakres, którego wchodzi: zbieranie, pakowanie (zabezpieczenie), załadunek, transport
i utylizacja wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych,
znajdujących się na wskazanych nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy
Trzebiechów.
b) informowanie mieszkańców z terenu Gminy Trzebiechów o terminach podejmowania
prac w zakresie wyrobów zawierających azbest, co najmniej na 7 dni przed ich
podjęciem;
c) informowanie Zamawiającego o terminach podejmowania prac w zakresie ważenia
odbieranych wyrobów zawierających azbest, co najmniej na 7 dni przed ich podjęciem;
d) ważenie odbieranych wyrobów zawierających azbest każdorazowo
w obecności uprawnionego mieszkańca Gminy (zdającego) i przedstawiciela
Zamawiającego;
e) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt przenośnych i sprawnych
technicznie urządzeń do ważenia wyrobów zawierających azbest;
f) spisywanie każdorazowo protokołu zdawczo-odbiorczego na okoliczność usunięcia
wyrobów zawierających azbest, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
g) zapewnienie we własnym zakresie sprawnego technicznie sprzętu i pojazdu
pozwalających na transport wyrobów zawierających azbest z zachowaniem
obowiązujących przepisów;
h) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt przenośnych i sprawnych
technicznie urządzeń niezbędnych do pakowania i załadunku wyrobów zawierających
azbest.
i) przekazywanie każdorazowo, na podstawie dokumentów, wyroby zawierające azbest
do unieszkodliwienia na składowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami;
j) zbieranie pisemnych potwierdzeń dokumentujących fakt usunięcia wyrobów
zawierających azbest każdorazowo od uprawnionych mieszkańców Gminy (zdających);
k) prawidłowe i zgodne z prawem dokumentowanie realizacji przedmiotu umowy;
l) przekazanie Zamawiającemu pisemnych dowodów z unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest tj.: karty przekazania odpadów, protokołów zdawczo-odbiorczych
przed dniem sporządzenia protokołu odbioru końcowego zadania, nie później niż do
10 sierpnia 2018 r.;
m) realizację przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
n) poniesienie ewentualnych kosztów napraw zniszczeń, spowodowanych na szkodę
Zamawiającego/ osób trzecich, których się dopuścił podczas realizacji przedmiotu
umowy;
o) zapewnienie zgodnej z przepisami organizacji i zabezpieczenia placu robót oraz
uporządkowania każdej nieruchomości po zakończeniu prac.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bartłomiej Cybulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabella Staszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-20 18:44:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-20 18:48:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-19 10:31:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2393 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony