ˆ

Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Trzebiechów 23080
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13927
Załatwianie Spraw w Urzędzie 107472
Przydatne adresy i telefony 11986

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Trzebiechów 44064
Charakterystyka gminy 18290
Status prawny 10037
Przedmiot działania 10817
Statut Gminy 15704
Rada Gminy 6636
Skład Rady Gminy 1150
kadencja 2010 - 2014 24686
kadencja 2006 - 2010 14238
kadencja 2014 - 2018 19033
Kadencja 2018 - 2023 17836
Komisje Rady 608
kadencja 2018 - 2023 11384
kadencja 2014 - 2018 3459
Komisja Rewizyjna 5629
Komisja Budżetu i Finansów 14674
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5742
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 4914
kadencja 2010 - 2014 4150
Komisja Rewizyjna 8789
Komisja Budżetu i Finansów 7988
Komisja Oświaty Kultury i Sportu 15129
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 8511
kadencja 2006 - 2010 3012
Komisja Rewizyjna 8130
Komisja Budżetu i Finansów 7133
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 7389
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 20808
Sprawozdania kadencja 2018 - 2023 962
Kluby radnych 1103
Sesje Rady Gminy 156
Porządek obrad 124326
Projekty uchwał i informacje na sesje 42486
Protokoły z sesji Rady Gminy 1
kadencja 2010 - 2014 135131
kadencja 2014 - 2018 115303
kadencja 2018 - 2023 20001
Informacje dla radnych 10457
Transmisje i nagrania z sesji Rady Gminy 11748
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych 55164
Urząd Gminy 42143
Wójt Gminy 18421
Organizacja urzędu 43026
Dane do faktury 2118
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9674
Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta 2245930
Uchwały Rady Gminy 2127156
Zarządzenia Wójta 2064963
Uchwały Rady Gminy - lata 2006 - 2008 106606
Uchwały - wyszukiwanie 0
Raport o stanie gminy 4024
Zamówienia publiczne 468405
Zamówienia Publiczne - w toku 401068
Zamówienia publiczne - archiwum 330272
Zamówienia publiczne - wyniki 359382
Przetargi 166589
Przetargi 2020 36916
Przetargi - Archiwum do kwietnia 2012 167610
Wykazy nieruchomości 27430
Budżet i finanse 25151
Budżet Gminy 18470
Wieloletnia Prognoza Finansowa 13138
Podatki i opłaty 27380
Sprawozadania finansowe 74217
Kontrole 2700
2015 1091
Archiwum Państwowe 5453
Lubuski Urząd Wojewódzki 7527
2016 1149
Panstwowa Inspekcja Pracy 6758
Oświadczenia majątkowe 580514
Oświadczenia majątkowe - informacje 1050
Jednostki Organizacyjne, Instytucje Kultury, Spółki 25216
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 22534
Zakład Gospodarki Komunalnej 23905
Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie 21301
Żłobek Gminny w Trzebiechowie 515
Instytucje kultury 17314
Jednostki Pomocnicze 38381
System gospodarowania odpadami komunalnymi 31789
Ogłoszenia i komunikaty 387564
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 19664
Na rok 2021 362
Na rok 2020 3701
Na rok 2019 2628
Na rok 2018 4310
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 1211
Plany miejscowe i studia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 43740
Wybory i referenda 9938
Wybory Parlamentarne 3
2015 10113
Wybory Samorządowe 3904
2014 2848
Wybory uzupełniajace 53174
Wybory - 16 listopada 43454
2015 388
Wybory uzupełniajace 28913
2016 1228
Wybory uzupełniajace - maj 2016 23582
Wybory uzupełniajace - grudzień 2016 19493
2018 40752
Wybory uzupełniające 22734
Sołtysi i rady sołeckie 0
2015 6062
Wybory do Parlamentu Europejskiego 822
2019 16484
Wybory Prezydenta 1454
Wybory Prezydenta - 2015 32161
Wybory Prezydenta RP 2020 14516
Wybory do Sejmu i Senatu 13270
Referenda 15142
Rada Młodzieżowa. 30543
Wybory ławników 2085
Nabory Pracowników 118153
Regulamin 679
Wzory wymaganych oświadczeń 882
Nieodpłatna pomoc prawna nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 95
Rejestry 32770
Rejestr informacji o środowisku 379
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4948
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby udostępniającej informacje o środowisku i jego ochronie 2885
Informacja publiczna 13638
Informacja lobbingowa 19953
Petycje 2635
Informacje ogólne 3549
Rejestr petycji 29856
Ochrona Danych Osobowych 9291
Obsługa osób niepełnosprawnych 1534

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 731
Instrukcja obsługi 905
Mapa Biuletynu 800
Statystyki 887
Kontakt 1512