Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Trzebiechów 20617
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13147
Załatwianie Spraw w Urzędzie 94932
Przydatne adresy i telefony 11153

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Trzebiechów 38830
Charakterystyka gminy 14443
Status prawny 9429
Przedmiot działania 10193
Statut Gminy 14539
Rada Gminy 6498
Skład Rady Gminy 1150
kadencja 2010 - 2014 23608
kadencja 2006 - 2010 12025
kadencja 2014 - 2018 18350
Kadencja 2018 - 2023 12329
Komisje Rady 608
kadencja 2018 - 2023 7029
kadencja 2014 - 2018 3330
Komisja Rewizyjna 5131
Komisja Budżetu i Finansów 8954
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5308
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 4523
kadencja 2010 - 2014 3985
Komisja Rewizyjna 6595
Komisja Budżetu i Finansów 7448
Komisja Oświaty Kultury i Sportu 10369
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 7943
kadencja 2006 - 2010 2860
Komisja Rewizyjna 7593
Komisja Budżetu i Finansów 6692
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 6951
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 14065
Sprawozdania kadencja 2018 - 2023 329
Kluby radnych 752
Sesje Rady Gminy 156
Porządek obrad 100255
Projekty uchwał i informacje na sesje 34057
Protokoły z sesji Rady Gminy 1
kadencja 2010 - 2014 118741
kadencja 2014 - 2018 98478
kadencja 2018 - 2023 11753
Informacje dla radnych 7430
Transmisje i nagrania z sesji Rady Gminy 7548
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych 34242
Urząd Gminy 38163
Wójt Gminy 17407
Organizacja urzędu 38191
Dane do faktury 1644
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8983
Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta 1983756
Uchwały Rady Gminy 1869393
Zarządzenia Wójta 1807245
Uchwały Rady Gminy - lata 2006 - 2008 94612
Uchwały - wyszukiwanie 0
Raport o stanie gminy 2586
Zamówienia publiczne 397575
Zamówienia Publiczne - w toku 359256
Zamówienia publiczne - archiwum 295541
Zamówienia publiczne - wyniki 324774
Przetargi 153549
Przetargi 2020 17964
Przetargi - Archiwum do kwietnia 2012 147203
Wykazy nieruchomości 14561
Budżet i finanse 21788
Budżet Gminy 14901
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8990
Podatki i opłaty 20577
Sprawozadania finansowe 60064
Kontrole 2435
2015 984
Archiwum Państwowe 4881
Lubuski Urząd Wojewódzki 5214
2016 1042
Panstwowa Inspekcja Pracy 4383
Oświadczenia majątkowe 518440
Oświadczenia majątkowe - informacje 584
Jednostki Organizacyjne, Instytucje Kultury, Spółki 20726
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 19800
Zakład Gospodarki Komunalnej 21667
Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie 17759
Instytucje kultury 13314
Jednostki Pomocnicze 34688
System gospodarowania odpadami komunalnymi 26673
Ogłoszenia i komunikaty 318739
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 13916
Na rok 2020 1680
Na rok 2019 1183
Na rok 2018 1875
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 642
Plany miejscowe i studia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 34450
Wybory i referenda 7487
Wybory Parlamentarne 3
2015 9337
Wybory Samorządowe 3471
2014 2713
Wybory uzupełniajace 43336
Wybory - 16 listopada 38137
2015 387
Wybory uzupełniajace 25050
2016 1090
Wybory uzupełniajace - maj 2016 18956
Wybory uzupełniajace - grudzień 2016 14718
2018 29868
Wybory uzupełniające 15096
Sołtysi i rady sołeckie 0
2015 5551
Wybory do Parlamentu Europejskiego 818
2019 10410
Wybory Prezydenta 1410
Wybory Prezydenta - 2015 26344
Wybory Prezydenta RP 2020 3104
Wybory do Sejmu i Senatu 7546
Referenda 12109
Rada Młodzieżowa. 23402
Wybory ławników 1527
Nabory Pracowników 100170
Regulamin 273
Wzory wymaganych oświadczeń 381
Bezpłatne porady prawne 0
Rejestry 29701
Rejestr informacji o środowisku 290
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2880
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby udostępniającej informacje o środowisku i jego ochronie 2535
Informacja publiczna 10460
Informacja lobbingowa 13632
Petycje 2356
Informacje ogólne 3183
Rejestr petycji 21611
Ochrona Danych Osobowych 7342
Obsługa osób niepełnosprawnych 563

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 434
Instrukcja obsługi 420
Mapa Biuletynu 462
Statystyki 523
Kontakt 607