Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Trzebiechów 31934
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17228
Załatwianie Spraw w Urzędzie 161367
Przydatne adresy i telefony 15565

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Trzebiechów 64262
Charakterystyka gminy 30804
Status prawny 12275
Przedmiot działania 13208
Statut Gminy 20039
Rada Gminy 6901
Informacje teleadresowe 1735
Skład Rady Gminy 1150
kadencja 2010 - 2014 29570
kadencja 2006 - 2010 23602
kadencja 2014 - 2018 21440
Kadencja 2018 - 2023 39750
Komisje Rady 608
kadencja 2018 - 2023 24121
kadencja 2014 - 2018 3929
Komisja Rewizyjna 7314
Komisja Budżetu i Finansów 32181
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 7409
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 6455
kadencja 2010 - 2014 4768
Komisja Rewizyjna 15627
Komisja Budżetu i Finansów 10428
Komisja Oświaty Kultury i Sportu 31218
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 11238
kadencja 2006 - 2010 3554
Komisja Rewizyjna 10069
Komisja Budżetu i Finansów 8853
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 9118
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 40104
Sprawozdania kadencja 2018 - 2023 3515
Kluby radnych 2708
Sesje Rady Gminy 156
Porządek obrad 222998
Projekty uchwał i informacje na sesje 72650
Protokoły z sesji Rady Gminy 1
kadencja 2010 - 2014 187044
kadencja 2014 - 2018 173939
kadencja 2018 - 2023 54623
Informacje dla radnych 22024
Sprawozdania 185
Transmisje i nagrania z sesji Rady Gminy 24945
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych 151560
Urząd Gminy 54958
Wójt Gminy 22856
Organizacja urzędu 63572
Dane do faktury 3866
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 12503
Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta 3357093
Uchwały Rady Gminy 3237202
Zarządzenia Wójta 3168923
Uchwały Rady Gminy - lata 2006 - 2008 148696
Uchwały - wyszukiwanie 0
Raport o stanie gminy 13211
Zamówienia publiczne 767230
Platforma Zakupowa 0
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień 80
Rok 2023 541
Rok 2022 5695
Zapytania ofertowe 13755
Zamówienia Publiczne - w toku 564257
Zamówienia publiczne - archiwum 474539
Zamówienia publiczne - wyniki 502894
Przetargi 207084
Przetargi 2020 114071
Przetargi - Archiwum do kwietnia 2012 251606
Wykazy nieruchomości 81315
Budżet i finanse 35972
Budżet Gminy 35104
Wieloletnia Prognoza Finansowa 24690
Podatki i opłaty 53014
Sprawozadania finansowe 121141
Kontrole 3663
2015 1447
Archiwum Państwowe 7353
Lubuski Urząd Wojewódzki 16096
2016 1537
Panstwowa Inspekcja Pracy 13943
Oświadczenia majątkowe 798021
Oświadczenia majątkowe - informacje 3164
Jednostki Organizacyjne, Instytucje Kultury, Spółki 38798
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 33439
Zakład Gospodarki Komunalnej 31131
Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie 33475
Żłobek Gminny w Trzebiechowie 4261
Instytucje kultury 33972
Jednostki Pomocnicze 52429
System gospodarowania odpadami komunalnymi 54006
Ogłoszenia i komunikaty 713307
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 39250
Na rok 2023 2181
Na rok 2022 5674
Na rok 2021 6613
Na rok 2020 10102
Na rok 2019 7821
Na rok 2018 12959
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 3425
Plany miejscowe i studia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 80706
Wybory i referenda 16976
Wybory Parlamentarne 3
2015 12756
Wybory Samorządowe 5208
2014 3262
Wybory uzupełniajace 82819
Wybory - 16 listopada 60123
2015 421
Wybory uzupełniajace 42170
2016 1610
Wybory uzupełniajace - maj 2016 42787
Wybory uzupełniajace - grudzień 2016 36652
2018 76846
Wybory uzupełniające 48346
Sołtysi i rady sołeckie 0
2015 7800
Wybory do Parlamentu Europejskiego 828
2019 36362
Wybory Prezydenta 1613
Wybory Prezydenta - 2015 49101
Wybory Prezydenta RP 2020 60776
Wybory do Sejmu i Senatu 32052
Referenda 24609
Rada Młodzieżowa. 55543
Wybory ławników 3943
Nabory Pracowników 183845
Regulamin 2082
Wzory wymaganych oświadczeń 2542
Nieodpłatna pomoc prawna nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 6421
Rejestry 44492
Rejestr informacji o środowisku 763
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 14241
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby udostępniającej informacje o środowisku i jego ochronie 4135
Informacja publiczna 23800
Informacja lobbingowa 43876
Petycje 3530
Informacje ogólne 4931
Rejestr petycji 56250
Preferencyjny zakup paliwa stałego (węgiel kamienny) 2413
Ochrona Danych Osobowych 17554
Obsługa osób niepełnosprawnych 8457
Deklaracja Dostępności Gminy Trzebiechów 7000
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 3538
Cyberbezpieczeństwo 536

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 1719
Instrukcja obsługi 2868
Mapa Biuletynu 1806
Statystyki 1973
Kontakt 19920