Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Trzebiechów 33508
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18005
Załatwianie Spraw w Urzędzie 170673
Przydatne adresy i telefony 16195

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Trzebiechów 68284
Charakterystyka gminy 32708
Status prawny 12712
Przedmiot działania 13698
Statut Gminy 20830
Rada Gminy 6927
Informacje teleadresowe 2376
Skład Rady Gminy 1150
kadencja 2010 - 2014 30215
kadencja 2006 - 2010 25150
kadencja 2014 - 2018 21889
Kadencja 2018 - 2023 44349
Komisje Rady 608
kadencja 2018 - 2023 26236
kadencja 2014 - 2018 4016
Komisja Rewizyjna 7589
Komisja Budżetu i Finansów 34759
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 7734
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 6750
kadencja 2010 - 2014 4869
Komisja Rewizyjna 16829
Komisja Budżetu i Finansów 10772
Komisja Oświaty Kultury i Sportu 34190
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 11728
kadencja 2006 - 2010 3660
Komisja Rewizyjna 10407
Komisja Budżetu i Finansów 9138
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 9415
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 43279
Sprawozdania kadencja 2018 - 2023 3948
Kluby radnych 2989
Sesje Rady Gminy 156
Porządek obrad 238703
Projekty uchwał i informacje na sesje 77389
Protokoły z sesji Rady Gminy 1
kadencja 2010 - 2014 195584
kadencja 2014 - 2018 182357
kadencja 2018 - 2023 62053
Informacje dla radnych 23591
Sprawozdania 570
Transmisje i nagrania z sesji Rady Gminy 26855
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych 167712
Urząd Gminy 57413
Wójt Gminy 23557
Organizacja urzędu 67262
Dane do faktury 4183
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 13045
Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta 3544199
Uchwały Rady Gminy 3425211
Zarządzenia Wójta 3349235
Uchwały Rady Gminy - lata 2006 - 2008 154929
Uchwały - wyszukiwanie 0
Raport o stanie gminy 15326
Zamówienia publiczne 814024
Platforma Zakupowa 0
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień 92
Rok 2023 2046
Rok 2022 8536
Zapytania ofertowe 19774
Zamówienia Publiczne - w toku 586152
Zamówienia publiczne - archiwum 500266
Zamówienia publiczne - wyniki 526910
Przetargi 212767
Przetargi 2020 126958
Przetargi - Archiwum do kwietnia 2012 264514
Wykazy nieruchomości 91041
Budżet i finanse 37855
Budżet Gminy 37432
Wieloletnia Prognoza Finansowa 26039
Podatki i opłaty 56748
Sprawozadania finansowe 128277
Kontrole 3917
2015 1509
Archiwum Państwowe 7619
Lubuski Urząd Wojewódzki 17289
2016 1621
Panstwowa Inspekcja Pracy 15066
Oświadczenia majątkowe 823253
Oświadczenia majątkowe - informacje 3495
Jednostki Organizacyjne, Instytucje Kultury, Spółki 40994
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 35445
Zakład Gospodarki Komunalnej 32305
Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie 35479
Żłobek Gminny w Trzebiechowie 5048
Instytucje kultury 37313
Jednostki Pomocnicze 54579
System gospodarowania odpadami komunalnymi 57569
Ogłoszenia i komunikaty 769409
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 41431
Na rok 2024 403
Na rok 2023 4023
Na rok 2022 6404
Na rok 2021 7278
Na rok 2020 11263
Na rok 2019 8794
Na rok 2018 14557
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 3821
Plany miejscowe i studia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 86111
Wybory i referenda 18063
Wybory Parlamentarne 3
2015 13313
Wybory Samorządowe 5383
2014 3343
Wybory uzupełniajace 87217
Wybory - 16 listopada 62779
2015 422
Wybory uzupełniajace 44391
2016 1693
Wybory uzupełniajace - maj 2016 45771
Wybory uzupełniajace - grudzień 2016 40002
2018 81687
Wybory uzupełniające 51728
Sołtysi i rady sołeckie 0
2015 8186
Wybory do Parlamentu Europejskiego 829
2019 40204
Wybory Prezydenta 1629
Wybory Prezydenta - 2015 51530
Wybory Prezydenta RP 2020 70002
Wybory do Sejmu i Senatu 34797
2023 5450
Referenda 26030
2023 304
Rada Młodzieżowa. 58964
Wybory ławników 4330
Nabory Pracowników 191983
Regulamin 2365
Wzory wymaganych oświadczeń 2891
Nieodpłatna pomoc prawna nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 8507
Rejestry 46725
Rejestr informacji o środowisku 825
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 15546
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby udostępniającej informacje o środowisku i jego ochronie 4362
Informacja publiczna 25418
Informacja lobbingowa 47622
Petycje 3759
Informacje ogólne 5198
Rejestr petycji 60560
Preferencyjny zakup paliwa stałego (węgiel kamienny) 5383
Ochrona Danych Osobowych 19236
Obsługa osób niepełnosprawnych 9905
Deklaracja Dostępności Gminy Trzebiechów 9165
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 4396
Cyberbezpieczeństwo 1079

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 1962
Instrukcja obsługi 3354
Mapa Biuletynu 2066
Statystyki 2239
Kontakt 23498