Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Trzebiechów 19603
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12733
Załatwianie Spraw w Urzędzie 89358
Przydatne adresy i telefony 10779

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Trzebiechów 36712
Charakterystyka gminy 13410
Status prawny 9153
Przedmiot działania 9876
Statut Gminy 13890
Rada Gminy 6396
Skład Rady Gminy 1150
kadencja 2010 - 2014 23074
kadencja 2006 - 2010 10850
kadencja 2014 - 2018 17933
Kadencja 2018 - 2023 9887
Komisje Rady 608
kadencja 2018 - 2023 5136
kadencja 2014 - 2018 3237
Komisja Rewizyjna 4904
Komisja Budżetu i Finansów 7093
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5054
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 4342
kadencja 2010 - 2014 3880
Komisja Rewizyjna 5847
Komisja Budżetu i Finansów 7168
Komisja Oświaty Kultury i Sportu 8924
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 7643
kadencja 2006 - 2010 2765
Komisja Rewizyjna 7325
Komisja Budżetu i Finansów 6470
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 6739
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 11527
Sprawozdania kadencja 2018 - 2023 77
Kluby radnych 516
Sesje Rady Gminy 156
Porządek obrad 89224
Projekty uchwał i informacje na sesje 30541
Protokoły z sesji Rady Gminy 1
kadencja 2010 - 2014 110746
kadencja 2014 - 2018 89468
kadencja 2018 - 2023 8113
Informacje dla radnych 6034
Transmisje i nagrania z sesji Rady Gminy 5941
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych 24334
Urząd Gminy 36588
Wójt Gminy 16797
Organizacja urzędu 36012
Dane do faktury 1331
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8585
Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta 1854928
Uchwały Rady Gminy 1742752
Zarządzenia Wójta 1677241
Uchwały Rady Gminy - lata 2006 - 2008 88586
Uchwały - wyszukiwanie 0
Raport o stanie gminy 1728
Zamówienia publiczne 366287
Zamówienia Publiczne - w toku 337267
Zamówienia publiczne - archiwum 276126
Zamówienia publiczne - wyniki 306245
Przetargi 146878
Przetargi 2020 9839
Przetargi - Archiwum do kwietnia 2012 137089
Wykazy nieruchomości 9548
Budżet i finanse 20439
Budżet Gminy 13317
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7025
Podatki i opłaty 17551
Sprawozadania finansowe 53479
Kontrole 2303
2015 919
Archiwum Państwowe 4562
Lubuski Urząd Wojewódzki 4457
2016 949
Panstwowa Inspekcja Pracy 3593
Oświadczenia majątkowe 487727
Oświadczenia majątkowe - informacje 350
Jednostki Organizacyjne i Instytucje Kultury 19067
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18569
Zakład Gospodarki Komunalnej 20517
Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie 16259
Instytucje kultury 11951
Jednostki Pomocnicze 32743
System gospodarowania odpadami komunalnymi 24078
Ogłoszenia i komunikaty 289880
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 11067
Na rok 2020 730
Na rok 2019 515
Na rok 2018 782
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 318
Plany miejscowe i studia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 29466
Wybory i referenda 6504
Wybory Parlamentarne 3
2015 8909
Wybory Samorządowe 3122
2014 2603
Wybory uzupełniajace 39441
Wybory - 16 listopada 35778
2015 387
Wybory uzupełniajace 23319
2016 1032
Wybory uzupełniajace - maj 2016 16721
Wybory uzupełniajace - grudzień 2016 13036
2018 24872
Wybory uzupełniające 11474
Sołtysi i rady sołeckie 0
2015 5285
Wybory do Parlamentu Europejskiego 818
2019 7802
Wybory Prezydenta 1356
Wybory Prezydenta - 2015 23476
Wybory Prezydenta RP 2020 370
Wybory do Sejmu i Senatu 4841
Referenda 10845
Rada Młodzieżowa. 20073
Wybory ławników 1234
Nabory Pracowników 91373
Regulamin 117
Wzory wymaganych oświadczeń 203
Bezpłatne porady prawne 0
Rejestry 28198
Rejestr informacji o środowisku 231
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2029
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby udostępniającej informacje o środowisku i jego ochronie 2327
Informacja publiczna 8904
Informacja lobbingowa 10487
Petycje 2218
Informacje ogólne 3013
Rejestr petycji 18135
Ochrona Danych Osobowych 6324
Obsługa osób niepełnosprawnych 320

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 246
Instrukcja obsługi 191
Mapa Biuletynu 280
Statystyki 311
Kontakt 338