ˆ

Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Trzebiechów 26424
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15052
Załatwianie Spraw w Urzędzie 126555
Przydatne adresy i telefony 13292

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Trzebiechów 52561
Charakterystyka gminy 22824
Status prawny 10868
Przedmiot działania 11721
Statut Gminy 17316
Rada Gminy 6734
Skład Rady Gminy 1150
kadencja 2010 - 2014 26592
kadencja 2006 - 2010 18443
kadencja 2014 - 2018 19910
Kadencja 2018 - 2023 25470
Komisje Rady 608
kadencja 2018 - 2023 16000
kadencja 2014 - 2018 3612
Komisja Rewizyjna 6267
Komisja Budżetu i Finansów 21557
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6348
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 5462
kadencja 2010 - 2014 4377
Komisja Rewizyjna 11274
Komisja Budżetu i Finansów 8957
Komisja Oświaty Kultury i Sportu 21400
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 9595
kadencja 2006 - 2010 3200
Komisja Rewizyjna 8882
Komisja Budżetu i Finansów 7783
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy 8064
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 28452
Sprawozdania kadencja 2018 - 2023 1811
Kluby radnych 1623
Sesje Rady Gminy 156
Porządek obrad 161211
Projekty uchwał i informacje na sesje 54425
Protokoły z sesji Rady Gminy 1
kadencja 2010 - 2014 155763
kadencja 2014 - 2018 138608
kadencja 2018 - 2023 32580
Informacje dla radnych 14572
Transmisje i nagrania z sesji Rady Gminy 17096
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych 88885
Urząd Gminy 46779
Wójt Gminy 20089
Organizacja urzędu 50578
Dane do faktury 2714
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10748
Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta 2627213
Uchwały Rady Gminy 2510175
Zarządzenia Wójta 2437609
Uchwały Rady Gminy - lata 2006 - 2008 122558
Uchwały - wyszukiwanie 0
Raport o stanie gminy 6983
Zamówienia publiczne 580137
Platforma Zakupowa 0
Zamówienia Publiczne - w toku 470039
Zamówienia publiczne - archiwum 384439
Zamówienia publiczne - wyniki 413405
Przetargi 182868
Przetargi 2020 65079
Przetargi - Archiwum do kwietnia 2012 200056
Wykazy nieruchomości 46817
Budżet i finanse 29083
Budżet Gminy 25384
Wieloletnia Prognoza Finansowa 17490
Podatki i opłaty 37635
Sprawozadania finansowe 92643
Kontrole 3014
2015 1214
Archiwum Państwowe 6170
Lubuski Urząd Wojewódzki 11596
2016 1318
Panstwowa Inspekcja Pracy 9348
Oświadczenia majątkowe 666466
Oświadczenia majątkowe - informacje 1796
Jednostki Organizacyjne, Instytucje Kultury, Spółki 30236
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 26484
Zakład Gospodarki Komunalnej 26701
Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie 25828
Żłobek Gminny w Trzebiechowie 1752
Instytucje kultury 23154
Jednostki Pomocnicze 43366
System gospodarowania odpadami komunalnymi 40717
Ogłoszenia i komunikaty 500508
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 27701
Na rok 2022 167
Na rok 2021 3935
Na rok 2020 6147
Na rok 2019 4531
Na rok 2018 7344
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 1985
Plany miejscowe i studia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 57457
Wybory i referenda 12483
Wybory Parlamentarne 3
2015 11039
Wybory Samorządowe 4431
2014 2980
Wybory uzupełniajace 65072
Wybory - 16 listopada 49585
2015 417
Wybory uzupełniajace 33558
2016 1349
Wybory uzupełniajace - maj 2016 31261
Wybory uzupełniajace - grudzień 2016 26013
2018 54999
Wybory uzupełniające 32494
Sołtysi i rady sołeckie 0
2015 6672
Wybory do Parlamentu Europejskiego 825
2019 23955
Wybory Prezydenta 1514
Wybory Prezydenta - 2015 38364
Wybory Prezydenta RP 2020 30422
Wybory do Sejmu i Senatu 21083
Referenda 18703
Rada Młodzieżowa. 40256
Wybory ławników 2773
Nabory Pracowników 143793
Regulamin 1183
Wzory wymaganych oświadczeń 1475
Nieodpłatna pomoc prawna nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 1279
Rejestry 37076
Rejestr informacji o środowisku 503
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 9038
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby udostępniającej informacje o środowisku i jego ochronie 3337
Informacja publiczna 17389
Informacja lobbingowa 28534
Petycje 2997
Informacje ogólne 4051
Rejestr petycji 39934
Ochrona Danych Osobowych 12192
Obsługa osób niepełnosprawnych 3688
Deklaracja Dostępności Gminy Trzebiechów 1660
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 847

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 1062
Instrukcja obsługi 1548
Mapa Biuletynu 1130
Statystyki 1273
Kontakt 3566