ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGODrukuj informacjęSprawa: DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Szczegóły informacji

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Księgowość Oświaty

Ogłoszono dnia: 2009-11-04 14:46:21

Termin załatwienia

Nieprzekraczalny termin składania wniosków: trzy miesiące od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Osoba kontaktowa

Stanisława Kozłowska

Miejsce załatwienia

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych wraz z kompletem dokumentów składa się do Wójta Gminy Trzebiechów na adres: Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów bądź bezpośrednio w Urzędzie Gininy Trzebiechów, potwierdzone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Telefon kontaktowy

68 351 41 31

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów

Wymagane Dokumenty

a)  wypełniony wniosek
b)  załączniki:
-  umowa o pracę z pracownikiem młodocianym, świadectwo pracy pracownika młodocianego,
-  świadectwo ukończenia szkoły zawodowej ucznia,
-  dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu,
-  dokumenty potwierdzające kwalifikacji pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego,
-  umowa o pracę z pracownikiem prowadzącym przygotowanie zawodowe,
-  regon zakładu pracy,
-  oświadczenie ucznia, iż jest to jego pierwszy zawód.

Czas realizacji

Do 30 dni od daty wpływu wniosku

Opłaty

Nie podlega

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Sulechowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
 

Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późn. zm.)
 
« powrót do poprzedniej strony