ˆ

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych

Szczegóły informacji

Zapytanie radnego Daniela Wiktorowicza z dnia 26 marca 2019r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-04-11 11:50:18 przez Marcin Koteluk

Akapit nr - brak tytułu