ˆ

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych

Szczegóły informacji

Interpelacja Radnego Marka Hryszkiewicza z dnia 09 lipca 2021r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-09 13:07:54 przez Marcin Koteluk

Akapit nr - brak tytułu