ˆ

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych

Szczegóły informacji

Interpelacja Radnego Daniela Wiktorowicza z dnia 17 lutego 2021r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-02-17 17:09:07 przez Marcin Koteluk

Akapit nr - brak tytułu