Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wybory uzupełniające - maj 2016

Szczegóły informacji

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 marca 2016 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 29 maja 2016 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-03-10 12:41:03 przez Marcin Koteluk

Akapit nr - brak tytułu

Uwaga ! - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE !
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 marca 2016 r.
o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi
do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 29 maja 2016 r.
Komitety wyborcze partii politycznych, koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz komitety wyborcze wyborców mające zamiar zgłosić kandydatów na radnego do Rady Gminy w Trzebiechowie w okręgu wyborczym nr 3 składają zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze w terminie do 20 marca 2016 r.
Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upfywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art.9 § 2 i 3 - Kodeksu wyborczego), tzn. do 21 marca 2016 r.
Czas przyjmowania zawiadomień od godz. 8°° do godz. 1530 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze ul Podgórna 7 pok. 203, II p. (budynek Urzędu Marszałkowskiego) codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy (sobót i niedziel).
Zasady tworzenia komitetów wyborczych określają przepisy art. 403 - Kodeksu wyborczego oraz „Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-703-109, 110, 111,112/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Treść Kodeksu wyborczego, uchwał oraz stosownych formularzy i wyjaśnień jest dostępna na stronie internetowej www.kbw.gov.pl
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze
/-/ Bogumił Hoszowski