ˆ

kadencja 2014 - 2018

Szczegóły informacji

Protokół z przebiegu XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie

Informacja ogłoszona dnia 2018-04-03 11:17:29 przez Tomasz Stempniewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół nr XXXI/2018
z przebiegu XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 24 stycznia 2018 r.
 
Ad. 1 Otwarcie XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska o godzinie 10:00 otworzyła XXXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie. Przywitała radnych, Wójta Izabellę Staszak, pracowników samorządowych oraz Pana Pawła Niemca, członka Zarządu Dolnośląskiego Biura Projektowania Urbanistycznego.
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 13 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy co umożliwia  przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
 
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
 
  1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 .
  6. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Ad.3 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów.
            Głos w sprawie uchwały zabrał Pan Paweł Niemiec. Podział obszaru objętego uchwałą na etapy I i II umożliwi sprawne uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru priorytetowego, objętego etapem I, którego sporządzenie nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze                                  i nieleśne. Jednocześnie po przeprowadzeniu wymaganej prawem procedury, w tym uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dla terenów objętych etapem II możliwe będzie uchwalenie miejscowego planu również dla                   etapu II. Po braku pytań ze strony radnych Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania nad uchwałą.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” i nadano jej Nr XXXI/197/2018
Ad. 4  Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
            Głos w sprawie uchwały zabrał Pan Zenon Rychły, Sekretarz Gminy. W związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych uchwały wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów tracą ważność. W związku z tym konieczne jest podjęcie uchwały regulującej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów przez podmioty inne niż Gmina Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne. Po braku pytań ze strony radnych Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania nad uchwałą.
             
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”   i nadano jej Nr XXXI/198/2017.
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
            Głos w sprawie uchwały zabrała Pani Ewa Kulik, Skarbnik Gminy. Zmiana dotyczy zagospodarowania przestrzennego. Z wkładu własnego przenosimy 30.000 zł na remont dachu na pałacu. Po braku pytań ze strony radnych Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania nad uchwałą.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” i nadano jej Nr XXXI/199/2017.
 
 
Ad. 6 Zamknięcie XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy w Trzebiechowie o godzinie 10:30 zamknęła XXXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
 
      Protokołowała                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Kramska                                                                         Anna Dunajska
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dunajska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-03 11:17:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-03 11:17:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-03 11:17:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2997 raz(y)