ˆ

kadencja 2014 - 2018

Szczegóły informacji

Protokół z przebiegu XXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie

Informacja ogłoszona dnia 2017-11-22 12:00:14 przez Marcin Koteluk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ad. 1 Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska o godzinie 13:30 otworzyła XXVI Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie. Przywitała radnych, Wójta Izabellę Staszak, pracowników samorządowych.
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 13 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie, jeden radny nieobecny- nieobecność usprawiedliwiona. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy co umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
 
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
 
  1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
  6. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 została przedłożona radnym w dniu Sesji.
 
 
 
 
 
Ad.3 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
            Głos zabrał Pan Sekretarz, omawiając uchwałę. Głos zabrał Pan Dąbrowski, który zapytał o zapis w paragrafie 1 dotyczący wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym. Pani Wójt odpowiedziała, że taki zapis jest prawidłowy, jest to zgodne z prawem. Pan Rafał Ćwiertniewicz zapytał czy obowiązkiem gminy jest czyszczenie pojemników. Pani Wójt odpowiedziała, że za wszystko odpowiada gmina. Ewelina Stelmaszyńska dodała, że firma minimum raz w roku powinna myć pojemniki. Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do głosowania.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” i nadano jej Nr XXVI/177/2017.
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie.
 
            Głos w sprawie uchwały zabrała Pani Wójt, mówiąc że przyjęcie uchwały jest zasadne, ponieważ ma to wyeliminować przydzielanie bardzo niskich miesięcznych kwot stypendialnych. Umożliwi to wypłatę stypendiów w formie jednorazowej nagrody. Po braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do głosowania.
             
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” i nadano jej Nr XXVI/178/2017.
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
 
            Głos zabrała Skarbnik Gminy mówiąc, że zmiany w uchwale budżetowej spowodowane są wprowadzeniem przez 4 sołectwa planowanych przedsięwzięć na rok 2017 z funduszu sołeckiego. Głos zabrał Pan Wiktorowicz, mówiąc, że na zebraniu nie było mowy o zakupie płyt drogowych. Zastępca Wójta, Pan Bartłomiej Cybulski odpowiedział, że wniosek został złożony przez sołtys wsi i cala procedura była zachowana.
 
             Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” i nadano jej Nr XXVI/179/2017.
 
 
Ad. 6 Zamknięcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy w Trzebiechowie o godzinie 14:10 zamknęła XXVI Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Kramska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-22 12:00:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-22 12:00:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-22 12:00:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1029 raz(y)