ˆ

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegóły informacji

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-03-06 08:30:49 przez Marcin Koteluk

Akapit nr - brak tytułu