ˆ

Porządek obrad

Szczegóły informacji

XII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Informacja ogłoszona dnia 2020-02-21 15:43:13 przez Marcin Koteluk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 1000która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca Afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz Ptasiej grypy.
 4. Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów.
 5. Informacja Komendanta Miejskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o działaniach podjętych wobec Urzędu Gminy Trzebiechów w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
 9. Sprawozdanie z prac komisji za rok 2019.
 10. Plan pracy komisji na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności Ośrodka za rok 2019.
 13. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019.
 14. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów za 2019 rok.
 15. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie w roku 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebiechów na lata 2020-2025.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Trzebiechów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020 – 2037.
 22. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie XII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-21 15:42:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-21 15:43:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1371 raz(y)