ˆ

Porządek obrad

Szczegóły informacji

XI Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-12 14:53:27 przez Marcin Koteluk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XI Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020 – 2037, zgodnie z następującym porządkiem:
 1. odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
 3. odczytanie opinii komisji,
 4. dyskusja,
 5. głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020 – 2037.
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2020, zgodnie z następującym porządkiem:
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. odczytanie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2020,
 4. odczytanie opinii komisji,
 5. dyskusja,
 6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 – 2030.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Gminy Trzebiechów.
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
13. Projekt uchwały w sprawie utworzenia straży gminnej.
14. Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w gminie Trzebiechów.
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebiechów.
16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
17. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie XI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-12 14:52:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-12 14:53:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2312 raz(y)