Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Porządek obrad

Szczegóły informacji

VII sesja Rady Gminy

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-08 22:08:35 przez Marcin Koteluk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję VII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie realizacji inwestycji na drodze 278.
 6. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2018.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania.
 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy.
 12. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
 13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzebiechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za rok 2018.
 15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
 16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
  w sprawie absolutorium dla Wójta.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z Zielonogórskiego Związku Powiatowo – Gminnego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Trzebiechów i Swarzynice.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenie stanu osobowego
  oraz przedmiotu działania komisji.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną wydatków poniesionych przez Gminę Trzebiechów na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Trzebiechowie i Głuchowie.
 27. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
 28. Sprawy różne.
 29. Zamknięcie VII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-08 22:07:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-08 22:08:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-10 06:32:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1808 raz(y)