Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Porządek obrad

Szczegóły informacji

XXXVII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Informacja ogłoszona dnia 2023-02-16 14:55:51 przez Marcin Koteluk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 24 lutego 2023 r. o godz. 1000, która odbędzie się  w Sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o Gminnym obliczu zmian demograficznych na podstawie wyników z Narodowego Spisu Powszechnego 2020/2021.
 6. Informacje o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2022.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2022.
 8. Informacja na temat gospodarki leśnej na terenie Gminy Trzebiechów w roku 2022.
 9. Informacja Koła Łowieckiego Piast z wykonania rocznego planu pracy za rok 2022.
 10. Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 11. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności ośrodka za rok 2022.
 12. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2023-2030.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 – 2038.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzebiechów na lata 2023 – 2026.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2023 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2023.
 25. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-16 14:53:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-16 14:55:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-14 11:47:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
516 raz(y)