Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
IX/75/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
IX/74/2019
Status
Zmieniony
Lp: 83
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
Nr aktu prawnego
IX/73/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Sołectwu Trzebiechów
Nr aktu prawnego
IX/72/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Sołectwu Swarzynice
Nr aktu prawnego
IX/71/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Sołectwu Radowice
Nr aktu prawnego
IX/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Sołectwu Podlegórz
Nr aktu prawnego
IX/69/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Sołectwu Ostrzyce
Nr aktu prawnego
IX/68/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Sołectwu Mieszkowo
Nr aktu prawnego
IX/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Sołectwu Ledno-Głęboka
Nr aktu prawnego
IX/66/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji