Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
0050.22.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r
Nr aktu prawnego
0050.20.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r
Nr aktu prawnego
0050.19.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r
Nr aktu prawnego
0050.18.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
Nr aktu prawnego
0050.17.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu
Nr aktu prawnego
XIII/112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIII/111/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Trzebiechów Nr 0050.16.2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków , terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XIII/110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIII/109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XIII/108/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji