Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 961
Data podjęcia
2011-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 50/2011 w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebiechowie.
Nr aktu prawnego
50/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 962
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 49/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
49/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 963
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 48/2011 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 201 lr.
Nr aktu prawnego
48/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 964
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
zarządzenie nr 48/2010 w sprawie: instrukcji prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
Nr aktu prawnego
48/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 965
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
zarządzenie nr 47/2010 w sprawie : instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych
Nr aktu prawnego
47/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 966
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
zarządzenie nr 46/2010 w sprawie: zasad rachunkowości budżetowej oraz planu kont Gminy Trzebiechów oraz jej jednostek budżetowych
Nr aktu prawnego
46/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 967
Data podjęcia
2011-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwala nr XII/95/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XII/95/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 968
Data podjęcia
2011-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XII/94/2011 w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiechów na lata 2012-2017
Nr aktu prawnego
XII/94/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 969
Data podjęcia
2011-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XII/93/2011 w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic lokalnych i dróg dojazdowych w obrębach Borek, Głuchów, Gębice, Mieszkowo, Ostrzyce, Podlegórz, Radowice, Swarzynice i Trzebiechów w gminie Trzebiechów .
Nr aktu prawnego
XII/93/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 970
Data podjęcia
2011-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XII/92/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
XII/92/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji