Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXVI/270/2022
Status
 
Lp: 72
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Trzebiechów na lata 2023 - 2025
Nr aktu prawnego
XXXVI/269/2022
Status
 
Lp: 73
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXVI/268/2022
Status
 
Lp: 74
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 - 2038
Nr aktu prawnego
XXXVI/267/2022
Status
 
Lp: 75
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2023.
Nr aktu prawnego
XXXVI/266/2022
Status
 
Lp: 76
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXVI/265/2022
Status
 
Lp: 77
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXV/264/2022
Status
 
Lp: 78
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
0050.40.2022
Status
 
Lp: 79
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
0050.39.2022
Status
 
Lp: 80
Data podjęcia
2022-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
0050.38.2022
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji