Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/284/2023
Status
 
Lp: 42
Data podjęcia
2023-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie określenia procedur i kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
0050.13.2023
Status
 
Lp: 43
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
Nr aktu prawnego
0050.12.2023
Status
 
Lp: 44
Data podjęcia
2023-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
Nr aktu prawnego
0050.11.2023
Status
 
Lp: 45
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
Nr aktu prawnego
0050.10.2023
Status
 
Lp: 46
Data podjęcia
2023-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
0050.9.2023
Status
 
Lp: 47
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
XXXVII/283/2023
Status
 
Lp: 48
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVII/282/2023
Status
 
Lp: 49
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzebiechów na lata 2023 - 2026
Nr aktu prawnego
XXXVII/281/2023
Status
 
Lp: 50
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
XXXVII/280/2023
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji