Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

17/09

Rodzaj: Zarządzenie

Status:  

Sesja: -

Kadencja: 2006 - 2010

Data wejścia w życie: 1 sierpnia 2009

Data podjęcia/podpisania: 2009-07-20

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-08-01

Tytuł aktu:

Zarzadzenie nr 17/09 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, budynku gospodarczego i lokalu socjalnego.

Na podstawie:

Na podstawie art. 8 pkt l ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 póz. 733 z późniejszymi zmianami.) oraz uchwały Nr XIX/98/04 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 28 grudnia 2004r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiechów na lata 2005-2010

Treść:

§1
1.Ustala się stawkę czynszu za Im2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Trzebiechów w wysokości 1,00zł.
2. Przy ustalaniu stawki bazowej czynszu najmu będą stosowane zwyżki i zniżki według załącznika do zarządzenia.
§2
Ustala się stawkę czynszu za Im2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych wchodzących w skład gminnego zasobu komunalnego  w wysokości 0,50zł.
§3
Ustala się stawkę czynszu za l m2 powierzchni użytkowej budynku gospodarczego w wysokości 0,10zł + WAT w wysokości 22%.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds gospodarki komunalnej.
§5
Traci moc Zarządzenie Nr 42/06 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 29.12.2006r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za Im2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009r i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-02 12:26:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-03 09:11:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-08 12:45:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5176 raz(y)